Máster en Necesidades, Dereitos e Cooperación ao Desenvolvemento en Infancia

Instituto Universitario de Necesidades e Dereitos da Infancia e Adolescencia (IUNDIA) imparte a 16ª edición do Título Propio da UAM Máster en Necesidades, Dereitos e Cooperación ao Desenvolvemento en Infancia.

O obxectivo deste Máster é contribuír ao benestar da infanciamediante a formación de profesionais, altamente cualificados, expertos en políticas de infancia, dende a perspectiva de necesidades e dereitos no marco daConvención sobre os Dereitos do Neno, de modo que poidan traballar en organismos públicos e privados, nacionais e internacionais. O Máster ofrecerá aos estudantes unha formación global e multidisciplinar, tanto teórica coma práctica, dasnecesidades e dereitos da infancia na sociedade actual, tendo tamén en conta as perspectivas de futuro, así como acooperación ao desenvolvemento en materia de infancia.Este Título Propio da UAM, organizada conxuntamente con UNICEF España, conta coa colaboración da Dirección Xeneral de Política Social, Familia e Infancia do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, o Instituto Madrileño do Menor e a Familia da Consellaría de Familia e Asuntos Sociais da Comunidade Autónoma de Madrid, a Axencia para a Reeducación e Reinserción do Menor Infractor da CAM (ARRMI) e a Plataforma de Organizacións de Infancia (POI). O período de preinscrición esténdese ata o 5 de setembro.  

Máis información en: http://www.iundia.es/iundia-master/master-iundia.php