A iniciativa Hoteis Amigos da Infancia toma impulso en Tenerife coa firma de tres convenios

A Asociación Hoteleira e Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera eEl Hierro (Ashotel), o Hotel Taburiente e Noray Software sumáronse á iniciativaHoteisAmigos de UNICEFEspaña, comprometéndose así a colaborar cos programas deprotección e defensa dos dereitos dos nenos deUNICEF.Ashotel suma un compromiso máis de acción dentro da súa estratexia de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), despois de que o pasado setembro asinase o Código de Conduta para a protección dos nenos, nenas e adolescentes fronte á explotación sexual na industria do turismo e as viaxes (Código ECPAT). Con este novo convenio comprométese a realizar unha difusión activa do programaHoteles Amigos de UNICEF España entre todos os seus membros.O Hotel Taburiente é o primeiro establecemento hoteleiro da illa de Tenerife que subscribe o convenio, segundo o cal os clientes que se aloxen neste recibirán información da iniciativa nada máis chegar ao hotel, e serán invitados a achegar 1 euro no momento en que realicen ocheck in (rexistro de entrada). Esta cantidade será destinada integramente aos programas queUNICEF desenvolve coa infancia máis vulnerable. Pola súa banda, Norya Software facilitará os seus clientes do sector hoteleiro que queiran formar parte da iniciativa, a adaptación do sistema informático de doazón de forma gratuíta, ademais de colaborar coa difusión entre os seus colaboradores e clientes.Hoteis Amigos é unha iniciativa de UNICEF España co sector turístico para a protección da infancia. As empresas do sector turístico convértense en actores sociais aproveitando as súas potencialidades como plataformas de comunicación e mobilización de clientes e empregados, en defensa dos dereitos da infancia. A adhesión destas compañías á iniciativa Hoteis Amigos se suma á realizada por outros hoteis ou grupos hoteleiros de España. Osfondos conseguidos destínanse aos programas de protección de UNICEF na loita contra a explotación sexual comercial infantil no sector turístico. Estímase que entre 500 millóns e 1.500 millóns de nenos e nenas son vítimas de violencia e ao redor de 1,8 millóns de nenos sofren explotación sexual.