Gambastar renova o seu compromiso coa educación da infancia máis vulnerable

Por terceiro ano consecutivo, a empresa burgalesa Gambastar S.L.sumouse a Multiplica pola Infancia, unha iniciativa de UNICEF Comité Español que facilita a colaboración da pequena e mediana empresa, de asociacións profesionais e outros colectivos do sector privado na defensa dosdereitos da infancia máis vulnerable.

A través deste acordo de colaboración, 
Gambastar SL.contribuirá cunha cantidade de 5.000 euros.

Os fondos que se conseguen con esta iniciativa destínanse ben a programas e proxectos de UNICEF a favor dos nenos en máis de 150 países e territorios en desenvolvemento, ben a
Escolas para África, unha alianza entre UNICEF, a Fundación Nelson Mandela e a Fundación Peter Krämer a favor da educación dos nenos enÁfrica.

Esta iniciativa beneficiou a 28,5 millóns de nenosen 13 países dende2005.


UNICEF traballa en todo o mundo para que a educación sexa unha realidade para todos os nenos e nenas. Mediante unha educaciónuniversal, de calidade e accesible a toda a infancia, pódese superar o círculo de pobreza, discriminación e abuso no que se encontra gran parte dos nenos do mundo.