A Fundación Cajamurcia e UNICEF renovan o seu compromiso coa infancia

A Fundación Cajamurcia renovou o seu compromiso a favor dos programas de UNICEF en todo o mundo para velar polo cumprimento dos dereitos da infancia.

Ambas as dúas organizacións asinaron este mes o novo acordo de colaboración durante unha reunión entre o Presidente de UNICEF Comité Murcia, Francisco Artés e o Director da Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez.

A Fundación Cajamurcia leva colaborando máis de dez anos con UNICEF na defensa dos dereitos da infancia, apoiando a organización na mellora das condicións de vida dos nenos e a garantía de que se cumpran os seus dereitos.

Concretamente, a entidade destinou nesta ocasión 5.000 euros para proxectos de desenvolvemento do Fondo de Nacións Unidas para a Infancia en cinco áreas prioritarias: supervivencia e desenvolvemento infantil, educación básica e igualdade entre os xéneros, VIH/SIDA; protección contra a violencia, o abuso e os malos tratos, así como a promoción de políticas e alianzas en favor da infancia.