Día Mundial do Retrete: máis saneamento, menos desnutrición

O Día Mundial do Retrete, que se celebra o 19 de novembro, é un bo momento para lembrar a importancia do saneamento na loita contra a desnutrición infantil. Un retrete pode ser máis importante do que pensamos para o bo estado nutricional dos nenos.

Estar preto de excrementos humanos expón aos nenos a contraer enfermidades infecciosas que lles impiden absorber os nutrientes dos alimentos, o que pode chegar a ser letal. Lembremos que adesnutrición está detrás de case a metade das mortes infantís.
 
Nas comunidades onde se practica a defecación ao aire libre, é moi habitual a expansión de enfermidades como a diarrea que xera uncírculo vicioso de desnutrición. Por tanto, existe unha relación directa entre non usar retretes e adesnutrición infantil.
 

AS BoAS PRÁCTICAS HIxIÉNICAS TAMÉN REDUCEN A INCIDENCIA DA DESNUTRICIÓN

Ao redor de 2.400 millóns de persoas no mundo non teñen retretes e 946 millóns de persoas defecan ao aire libre. Proporcionar acceso a saneamento adecuado, así como promocionar as boas prácticas hixiénicas, é esencial para asegurar a boa nutrición e desenvolvemento dos nenos.
 
"Necesitamos adoptarsolucións concretas e innovadoras para resolver o problema do lugar onde a xente vai ao retrete; pola contra, estamos a fallar a millóns dos nosos nenos máis pobres e máis vulnerables", dixo Sanjay Wijesekera, director dosprogramas mundiais de auga, saneamento e hixienede UNICEF. "A relación demostrada coa desnutricióné un aspecto máis que reforza o grao en que as nosas medidas enmateria de saneamento teñen que estar interconectadas para lograr éxito".

ExEMPLOS DE ÉXITO QUE INSPIRAN PARA SEGUIR TRABAllANDO

Algúns países lograron importantes avances no acceso ao saneamento e o estado nutricional dos seus nenos. Moitos utilizaron un enfoque que promovemos desde UNICEF e que consiste en que sexan as poboacións afectadas as que deseñen solucións locais aoproblema da defecación.

  • Paquistáncumpriu o Obxectivo de Desenvolvemento do Milenio de 2015 de reducir á metade a proporción de persoas que en 1990 non tiñan acceso a un saneamento mellorado. Comunidades enteiras abandonaron a práctica da defecación ao aire libre, mellorando os indicadores de saúde e nutrición na súa poboación infantil.
  • Etiopíamobilizou aos traballadores comunitarios e logrou a maior redución a nivel mundial na proporción de habitantes que defecan ao aire libre. A pesar do crecemento da poboación, a práctica reduciuse dun 92% (44 millóns de persoas) en 1990 a un 29% (28 millóns de persoas) en 2015.
  • En Mali, o enfoque de saneamento total utilízase tamén nas comunidades coastaxas de desnutrición máis elevadas, agravadas pola seca na rexión do Sahel. Isto trouxo consigo unha mellora noacceso e o uso de letrinas, e a consecuente mellora na saúde e a nutricióndos nenos.
  • Durante a emerxencia vinculada ao conflito na República Democrática do Congoutilizáronse intervencións integrais de nutrición e auga, saneamento e hixiene para comunidades desprazadas. Isto produciu unha importante redución da desnutrición e das enfermidades transmitidas pola auga entre os nenos menores de 5 anos. Ao redor do 60% da poboación construíu letrinas e ao redor dun 90% dos nenos desnutridos recuperaron o seu peso normal durante un período de 12 meses.

Tí PoDES AxUDARNOS A LoitAR CONTRA A DESNUTRICIÓN INFANTIL

En UNICEF traballamos cada día para mellorar a situación dos nenos no mundo. Gran parte do noso traballo céntrase en dar acceso a saneamento e porporcionar tratamento contra a desnutrición, dúas medidas que nos axudan a loitar contra a mortalidade infantil.
 
Ti podes axudarnos a conseguirsalvar máis vidas. Colabora connosco. Agora non podemos parar!