Crise en Iraq: "Vivimos como prisioneiros"

"Os meus fillos non paran de preguntarme cando volveremos á casa". Ahmad vive coa súa familia nunha gardaría abandonada do pobo de Al-Kosh, en Iraq.

Refuxiáronse aquí dende que fuxiron a toda présa da violencia en Mosul.

UNICEF intenta localizar e apoiar a todas as familias que se están a desprazar no interior de Iraq a raíz do agravamento dos enfrontamentos na zona de Mosul.

A violencia en lraq causou xa o desprazamento de 1,2 millóns de persoas, a metade delas nenos. Miles de nenos están refuxiados en escolas, hospitais e mesquitas fóra da cidade. Moitos deles non teñen acceso a auga, saneamento axeitado ou refuxio fronte á calor abrasadora.
 

Crise en Iraq: é prioritario protexer os nenos

O número de persoas que necesitan urxentemente auga potable, saneamento e hixiene e acceso a servizos sanitarios ascende a 1,5 millóns. Ademais é necesario protexer os nenos de enfermidades e asegurar que teñan acceso á educación, espazos seguros e servizos de protección no medio da violencia.

Fai un donativo para os nenos de Iraq