As Cortes de Castela e León aproban impulsar un Pacto pola Infancia

As Cortes acordan impulsar un Pacto pola Infancia con achegas de axentes políticos, económicos e sociais e co liderado de UNICEF

As Cortes de Castela e León, co voto favorable dos tres grupos parlamentarios, aprobaron impulsar un Pacto pola Infancia con achegas de todos os axentes políticos, económicos e sociais da Comunidade e a colaboración de UNICEF.  

O obxectivo é impulsar un Pacto pola Infancia que avance sobre o escenario xurídico marcado pola Lei da Infancia e en que participen os partidos con representación nas Cortes, axentes sociais e económicos, administracións públicas, cultura, ciencia, artes, deporte e organizacións sociais, ademais deUNICEF. A través da Proposición Non de Lei (PNL) que se aprobou este martes nas Cortes presentada polo PP proponse cooperar con UNICEF "no seu labor de impulso aos dereitos dos nenos e nenas, e de mellora do seu benestar e condicións de vida" e promover a participación dos nenos na súa familia, na comunidade e a sociedade de Castela e León "abrindo canles de opinión e decisión nos que tomen parte". Ademais, perséguese reforzar a seguridade e a protección da infancia ante o risco de explotación, violencia e abuso ou desamparo e reducir ou mitigar os riscos sociais e económicos que poidan afectar ás súas vidas "con especial atención á igualdade de oportunidades. "