A Corporación Aragonesa de Radio e Televisión (CARTV) colabora con UNICEF España para difundir a situación da infancia

As dúas entidades asinaron un convenio marco co fin de divulgar contidos informativos sobre a situación e problemáticas que afectan a millóns de nenos no mundo, e así concienciar e sensibilizar a opinión pública aragonesa.

As liñas básicas de actuación centraranse no intercambio de información, e o desenvolvemento de actuacións encamiñadas a divulgar o labor que desenvolve UNICEF para mellorar as condicións de vida de millóns de nenos e velar polo cumprimento dos seus dereitos, recollidos na Convención sobre os Dereitos do Neno.  

20 de novembro, Semana da Infancia

Ademais, aCARTV comprométese a dar difusión ás campañas de sensibilización e accións solidarias e a ofrecer aos aragoneses as ferramentas necesarias para apoiar este traballo. Na semana do 20 de novembro, Día Universal do Neno, emitiranse en Aragón Radio e Aragón TV, entrevistas, reportaxes e documentais específicos relacionados coa infancia. Entre os principios reitores da CARTVestá o de converterse en servizo público para a sociedade, máis concretamente o de prever o respecto e a especial atención á xuventude e a infancia, para o cal se subscribiu este convenio marco de colaboración con UNICEF. Neste compromiso coa sociedade, CARTVbusca impulsar a sensibilización dos aragoneses cos dereitos da infancia, e polo tanto, propiciar o coñecemento e as ferramentas necesarias para contribuír ao seu progreso.