Convocatoria de Voluntariado

VOLUNTARIADO en UNICEF - Educación para o Desenvolvemento

Proxecto en que se enmarcan

 

Enrédate é o programa educativo de UNICEF dirixido a centros de ensino que promove o coñecemento dos Dereitos da Infancia e o exercicio da cidadanía global solidaria e responsable.

UNICEF impulsa un enfoque de centros educativos solidarios que incorporan nos seus plans educativos a defensa activa dos dereitos da infancia. Centros escolares, escolas deportivas e entidades e colectivos do sector educativo, encontrarán en Enrédate solucións á hora de desenvolver propostas de educación en valores (www.enredate.org)

Descrición do posto:

Os voluntarios seleccionados traballarán conxuntamente co Técnico Responsable de Enrédate e Sensibilización do comité de Aragón. As súas principais funcións de apoio a esta persoa serán:
 

  •  Dar apoio no desenvolvemento dos proxectos de Educación para o Desenvolvemento e Sensibilización, poñendo en marcha as accións necesarias para conseguir a máxima participación e compromiso de entidades educativas e Universidade.
  • Impulsar o Programa Enrédate na Comunidade de Aragón
  • Sanear e manter actualizada a BBDD de Enrédate
  • Ofrecer apoio e asesoría educativa ao profesorado dos centros educativos sobre a base dos materiais didácticos e propostas de ENRÉDATE
  • Asistir e dar apoio na coordinación de eventos en centros educativos e demais organizacións colaboradoras con UNICEFdentro do marco de Enrédate e proxecto "todos os dereitos para todo os nenos e nenas".
  • Sensibilizar con campañas educativas no ámbito da universidade.

Tempo de duración :

Pode ser dende outubro a decembro 2014. Ou calquera outro mes que teñan dispoñibilidade. Horario e mes que poidan dispoñer determinar segundo dispoñibilidade. (valorarase a posibilidade de continuar co voluntariado a máis longo prazo). Calquera dúbida consultar con Jazmin Cangahuala al 976225494 o [email protected]