Conferencia internacional SIDA: eliminar novas infeccións nos nenos

Washington acolle do 22 ao 27 de xullo unha conferencia bienal para examinar os progresos cara á eliminación do VIH/SIDA, organizado pola Sociedade Internacional da SIDA. Durante este evento, UNICEF liderou un foro no que fai fincapé na necesidade de innovar para eliminar as novas infeccións de VIH/SIDA nos nenos.

O evento reúne máis de 20.000 delegados de todo o mundo, incluíndo expertos técnicos, sociedade civil, mozos e líderes sociais, entre outros, que ata o 27 de xullo examinarán os progresos e os novos retos. O lema deste ano é Xuntoscambiando o rumbo. A comunidade mundial comprometeuse a cumprir os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio para 2015, incluíndo os Obxectivos 4, 5 e 6, relacionados directamente co VIH/SIDA. E os países comprometéronse tamén áeliminación de novas infeccións de VIH/SIDA nos nenos- e reducir á metade as novas infeccións nos adolescentes- para a mesma data, no marcoPlan Mundial de ONUSIDA para Eliminar as Novas Infeccións por VIHen nenos para o 2015 e para manter con vida as súas nais.  

a clave: centrarse no ciclo de vida dun neno

O Xefe da Sección deVIH/SIDA de UNICEF, CraigMcClure, afirma que "a clave nos nosos programas deVIH é que nos centramos no ciclo de vida dun neno". Así que mentres estamos a punto de eliminar a transmisión de nai fillo nos próximos anos," temos que recordar a segunda década na vida dun neno, a fase adolescente, que ten unha importancia vital. O principal asesor de VIH/SIDA deUNICEF, Chewe Luo falará sobre Cambiar o rumbo do VIH/SIDA nos Nenos e Mozos, onde dará unha visión xeral dos pasos necesarios para "cambiar o rumbo": a eliminación de novas infeccións de VIH/SIDA nos nenos, diagnóstico e tratamento temperán de VIH/SIDA, atención aos adolescentes e nenos vulnerables e compromiso político sostido. A Directora Executiva Adxunta de UNICEF, Geeta Rao Gupta falará sobre a importancia de atender as necesidades dos adolescentes, especialmente as nenas. E nos grupos vulnerables como homosexuais, mozos que consumen drogas intravenosas, etc, para lograr a equidade.

Innovar para evitar novas infecciones de VIH/SIDA en Nenos

O Director Executivo de UNICEF, Anthony Lake, foi o encargado de abrir o foro de liderado na foro Innovación para a eliminación das  novas

infecciones de VIH en nenos. Nel subliñou a necesidade dun pensamento novo e o liderado sostido para reverter a epidemia de transmisión de VIH/SIDA de nais a fillos.  

"Para cumprir cos obxectivos do Plan Global - reducir o número de nenos infectados deVIH nun 90 por cento a partir de 2009 e manter as súas nais con vida - debemos ser cada vez máis eficientes, máis eficaces, e máis innovadores nas nosas políticas... no noso produtos... e nas nosas prácticas, traballando en conxunto para simplificar o tratamento do VIH e integralo coa atención en saúde prenatal e primaria", afirmou Lake.  

Para lograr estes obxectivos no foro tratouse dous puntos importantes: previr a transmisión vertical de nai a fillo coa implementación das opcións B e B+ da Organización Mundial da Saúde; e a importancia da innovación programática e tecnolóxica para detectar e responder a esta enfermidade dun xeito rápido e simplificado.

as cifras de VIH/SIDA nos nenos

Estímase que5 millóns de mozos (15-24 anos) e 2 millóns de adolescentes (10-19 anos) viven conVIH/SIDA, a maioría deles na África subsahariana, segundo datos de 2009. A nivel mundial, ao redor de 16,5 millóns de nenos perderon un ou ambos os dous proxenitores debido ao VIH/SIDA. Dos 2,02 millóns de nenos que se estima necesitan tratamentoantirretroviral en 2010, só o 23% o recibiu, en comparación co 51% dos adultos .

Que son as opcións B y B+ para previr a transmisión vertical?

A opción B céntrase no tratamento da saúde da nai e a protección do neno a través da lactación materna, mentres que o período B+ se estende no tratamento de por vida para a nai, e tamén inclúe protección contra a transmisión sexual ás parellas. "Non" hai "unha forma única para lograr a nosa meta dunha xeración libre da SIDA. Pero cremos que as opcións B e B + pode acelerar o noso progreso. E estamos comprometidos a apoiar os esforzos dos gobernos nacionais que desexan adoptar estes protocolos para satisfacer as súas propias necesidades ", afirmouLake.