Como lles afecta aos nenos unha situación de emerxencia?

"Estas emerxencias están a afectar a 59 millóns de nenos e aféctalles en todo o espectro dos seus dereitos dende o acceso á saúde, o acceso á educación, o acceso á nutrición, a súa propia protección, moitos deles son vítimas de recrutamento como nenos soldado ou de violencia.

UNICEF está a traballar para minimizar na medida do posible todos eses riscos que un neno ten que enfrontar nunha situación de emerxencia"

Carmen Molina, Directora de Cooperación e Emerxencias de UNICEF Comité Español.