Auga e saneamento nas escolas de Guinea-Bissau co apoio da Fundación Pedro Navalpotro

Por terceiro ano consecutivo, a Fundación Pedro Navalpotro subvencionará un proxecto de auga e saneamento que UNICEF está a desenvolver en escolas das rexións de Quinara e Tombali, en Guinea-Bissau.

 

O proxecto "Auga, Saneamento e Hixiene en Escolas de Guinea-Bissau", ao que se destinarán os7.000 euros que achega a Fundación Pedro Navalpotro, enmárcase no traballo de UNICEF para loitar contra a mortalidade infantil.
 
O acceso a auga potable e a un saneamento adecuado éesencial para evitar enfermidadesque teñen a súa orixe no uso de auga contaminada, tales como as enfermidades diarreicas.
 
Grazas a esta achega poderanse instalar equipos de auga e saneamento de baixo custo en 8 escolas das rexións de Quinara e Tombali, e realizaranse accións de promoción da hixiene, especialmente orientadas ao lavado de mans con auga e xabón.
 
A Fundación Pedro Navalpotrocolabora con UNICEF Comité Soria desde fai máis de cinco anos na organización de eventos especiais a favor da infancia. Desde 2012 contribúe ademais ao financiamento de programas de auga e saneamento que UNICEF desenvolve en Guinea-Bissau.