Andalucía destinará 800.000 euros a proxectos de cooperación en Malí

A Axencia Andaluza de Cooperación Internacional ao Desenvolvemento (AACID) destinará 800.000 euros a financiar programas de protección e educación infantil de UNICEF en Malí .

O Vicepresidente daXunta de Andalucía e titular da Consellaría de Administración Local e Relacións Institucionais, Diego Valderas, e o Presidente deUNICEF Comité Andalucía, Ricardo García, subscribiron a finais de decembro o acordo de cooperación para 2013, en virtude do calUNICEF recibirá 800.000 euros daAACID para asistir á poboación infantil afectada tanto polo conflito de Malí como pola crise nutricional do Sahel, nas rexións de Gao, Mopti,Sikasso e Kayes. O convenio alcanzado entre ambos os dous organismos permitirá aUNICEF protexer e garantir o acceso á educación para os nenos afectados polo conflito armado enMalí, habilitando espazos seguros de protección e aprendizaxe e mellorando as prácticas de coidado e protección da infancia a nivel familiar e comunitario. Un total de17.000 nenos e 4.000 adultos beneficiaranse destas accións.  

UN COMPROMISO DURADEiRO

Para Valderas, se trata de "unha aposta axustada polo recorte do Presuposto", pero "valente" e "importante", que ademais serve para "dar continuidade á colaboración que mantén a Xunta de Andalucía con UNICEF e outras organizacións", e que permitirá seguir actuando sobre o terreo das zonas castigadas e que máis o necesitan, xa que se encontran nunhas condicións moi difíciles,". No mesmo acto, a AACID tamén subscribiu acordos de cooperación cos representantes deACNUR  e UNRWA. Tras a firma destes, o Vicepresidente da Xunta agradeceu o esforzo e respaldo da sociedade a accións solidarias como estas, a pesar das "situacións moi difíciles" que se viven en España na actualidade pola crise. A firma deste convenio englóbase dentro do Memorando de Entendemento que ambas as dúas institucións asinaron en2009, a través do cal a AACID renova anualmente o seu compromiso coa protección dos dereitos da infancia máis vulnerable, a través do apoio aos programas de cooperación que UNICEF desenvolve. Dende entón, a entidade pública andaluza apoiou accións destinadas a garantir a supervivencia e o desenvolvemento de nenos en Senegal, Burkina Faso,Malí e Somalia.