Acordo con CERMI: a situación da infancia con minusvalidez

Mellorar a situación da infancia con minusvalidez en España é o principal obxectivo do acordo de colaboración que acaban de asinar UNICEF España e o Comité Español de Representantes de Persoas con Minusvalidez (CERMI).

En virtude deste acordo, o CERMI participará no proxecto de posicionamento conxunto por parte de varias organizacións sobre o impacto da crise na infancia máis vulnerable, liderada porUNICEF España; así como na presentación do informe de UNICEFEstado Mundial da Infancia 2013, sobre infancia e minusvalidez.


Tamén apoiará aUNICEF España na elaboración dundocumento sobre infancia e minusvalidez en España, que servirá para completar a información do informe de UNICEF no que se refire á situación da infancia con minusvalidez en España.


Así mesmo, o CERMI asesorará a UNICEF España en todas aquelas cuestións que melloren a visibilidade da minusvalidez, así como as condicións de accesibilidade que poidan optimizar o acceso das persoas con minusvalidez, e en especial dos nenos e nenas, ao labor desenvolvido por UNICEF.

Pola súa banda, UNICEFEspaña orientará ao CERMI na posta en marcha dun grupo de nenos e mozos, sobre a base da súa experiencia en proxectos de participación infantil; e apoiará oCERMI na elaboración dun Plan de Infancia.

Ademais, ambas as dúas organizacións comprométense a dar difusión aos seus materiais e iniciativas que estean relacionados coa minusvalidez, ou aqueles dirixidos a nenos a través dos Consellos de Infancia existentes nos municipios recoñecidos comoCidade Amiga da Infancia.

Ao mesmo tempo, explorarán outras posibilidades de colaboración na elaboración ou difusión de informes, campañas e outro tipo de iniciativas.