5 diferenzas entre os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable

Cando no ano 2000 establecéronse os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM), moitos pensaron que as súas metas eran tan ambiciosas que non poderían alcanzarse. Este ano, cando se vence o prazo para o seu cumprimento, os logros conseguidos desmuestran que non foi así. 

 

Durante os últimos 15 anos,700 millóns de persoas saíron dapobreza, salvouse a vida de 48 millóns de nenos menores de 5 anos e 5,9 millóns de nenos escaparon das garras damalaria.
 
Neste marco de logros e progresos, chegan os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e a Axenda 2030, unha nova folla de ruta que representa unha oportunidade para incorporar as leccións aprendidas no proceso anterior e chegar aos nenos que, por diversos motivos, quedáronsefóra do progreso e o desenvolvemento.
 

ODS: QUe  CAMBIOu?

Pero, que diferenzas hai entre osODM e os ODS? Cambiou só o nome ou hai algo máis? En UNICEF querémosvos resumir os 5 cambios máis significativos que introducen osODS na axenda de desenvolvementodos próximos anos:

  • Sustentabilidade. A nova folla de ruta pon no centro unha cuestión que permanecera nun segundo plano nos últimos 15 anos: o modelo actual é insustentable. Se queremos garantir a vida e os dereitos das persoas e o planeta terra, o modelo a seguir ten que ser sustentable. 
  • Equidade. Os ODM baseábanse en medias nacionais e non contaban coa realidade das comunidades máis vulnerables e afastadas. Os ODS inclúen un enfoque no que se teñen en conta máis parámetros que reflicten mellor a realidade para poder traballar con ela.
  • Universalidade. Mentres os ODM traballaban as metas só nos países en desenvolvemento, os ODS establecen que non se pode falar de axenda de desenvolvemento se non se asume que todos os problemas están interconectados e hai que abordalos desde todos os países. 
  • Compromiso. A diferenza dos ODM, os ODS comprometen por primeira vez a todos os países do mundo. Isto significa, por exemplo, que o Goberno de españa terá que aplicar a Axenda 2030nas súas políticas internas, o que supón un cambio substancial con respecto aos ODS.
  • Alcance. Fronte aos 8 ODM, agora temos 17 ODS con 169 metas a alcanzar. Aínda que poida parecer ambiciosa, a nova Axenda non quixo deixar de lado cuestiones que considera fundamentais como o emprego digno ou o cambio climático.

ODS: 2015, UN AnO CLAVE

2015 é un ano crave. Enfrontámonos ao reto de alcanzar o desenvolvemento para todas as persoas e facelo de forma sustentable. Os resultados terán un impacto directo en todos os gobernos, cidades e ámbitos da nosa vida. 
 
Dende UNICEF, temos o compromiso de traballar para pór aos nenos e nenas no centro de todas as decisións. Porque os próximos 15 anos marcarán o seu futuro e o de toda a humanidade.