Dereitos do Neno e Principios Empresariais: mirando á empresa dende a perspectiva dos nenos

Que pasaría se por un día pedísemoslle ás empresas que miren o seu propio negocio dende a perspectiva dun neno ou unha nena? Cantas veces páiranse as empresas a pensar e avaliar o impacto que ten a súa actividade na infancia?

 

 
Con estas preguntas lanzamosdous talleres prácticos esta semana sobre osDereitos do Neno e Principios Empresariais na sede de ESADEMadrid e ESADE Barcelona, xunto áRede Española do Pacto Mundial.
 
Unhas 60 persoasdas maiores empresas presentes enEspaña participaron nun debate aberto, honesto e frutífero sobre o seu rol para respectar e promover os dereitos do neno máis activamente a través da propia actividade da compañía.
 
Os nenos son un asunto de todos. As actividades de toda empresa teñen unimpacto directo ou indirecto nos nenos, xa sexa a través da política que aplica na área de conciliación laboral e familiar, os modelos de familia e hábitos que promove a súa publicidade ou as condicións salariais dos traballadores. Como comentou a consultora de Acción 49, Pomba Lemonche, "para identificar o impacto da túa empresa na infancia, hai que mirar ben; xeralmente non é tan evidente como parece".  
 
A través de dinámicas prácticas e casos reais, durante toda unha mañá as empresastiveron a oportunidade de traballar conxuntamente, poñerse na pel dos nenos e, como sinalou o presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo, "entender mellor o gran potencial que ten o sector privado para avanzar na protección dos dereitos do neno en todo o mundo".
 
 

UNICEF e A RESPONSABILIDADe SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

Dende UNICEFfixemos un chamamento ás empresas para que avalíen de forma máis exhaustiva o seu impacto na infancia, un colectivo moitas veces invisible e sen "voz" nas estratexias de Responsabilidade Social Corporativa (RSC). 
 
Ademais, existencinco guíascun enfoque moi práctico para apoiar ás empresas en cada etapa da implementación dos Dereitos do Neno e Principios Empresariais. 
 
O noso obxectivo con estes talleres foi principalmente que se teña en conta o interese superior do neno en todas e cada unha das decisións que se tomen nas empresas. Estamos seguros de que este foi un idóneo punto de partida para seguir traballando de forma conxunta co sector privado e para seguir mellorando a vida de miles de nenos e nenas.
 
Post escrito por Menchu Iribas, responsable de Alianzas Corporativas de UNICEF Comité Español.