Deberían traballar os nenos en España?

Seguro que en canto liches esta pregunta pensaches: que tipo de pregunta é esta! Pois claro que non, un neno nunca debería traballar!

 

O traballo infantil ten unhas consecuencias desvastadoras para o desenvolvemento dun neno e, por iso, parece lóxico pensar que ninguén aceptaría unha situación así no noso país.

E por que noutros países si? Aínda hoxe existen 168 millóns de nenos que traballan, o que lles impide ir ao colexio, quedando atrapados nun círculo de pobreza infinita.

Para que nos fagamos unha idea, estamos falando de máis de 20 veces a poboación de nenos que vive no noso país. Traballan por moitos motivos. Pero na maioría dos casos hai unha causa que latexa detrás de todo neno ou nenas traballador:a pobreza.

Hoxe celébrase o Día Mundial contra o Traballo Infantil e queremos recordar que a loitacontra esta problemática non pode parar. Se continuamos ao ritmo actual, en 2020 seguirá habendo 100 millóns de nenos traballando no mundo.

Preocúpannos especialmente as peores formas de traballo infantil, nas que se utiliza os nenos paratraballos forzosos en condicións deescravitude, para realizar actividades ilícitas moitas veces relacionadas co tráfico de drogas, como nenos soldados ou para aexplotación sexual. Actualmente 85 millóns de nenos encóntranse encóntranse traballando nestaspenosas condicións.

DÍA CONTRA o TRABAllO INFANTIL: EN ÁFRICA SUBSAHARIANA, 1 DE CADA 4 NenOS TRABAllA

Nos países en desenvolvemento, arredor dun 13% dos nenos son vítimas de traballo infantil. A peor parte lévalla África subsahariana, onde1 de cada 4 nenos realizan traballos que son perigosos para eles. O Sueste Asiático tamén concentra un gran número de nenos traballadores, cun 12% da poboación infantil nesta situación.

En Europa tamén se está a dar unha grave situación de trata de persoas, cunha importante propoción de nenos. Entre 2010 e 2012 rexistráronse máis de 30.000 vítimas de trata no vello continente. Delas, 1 de cada 5 non chegaban á maioría de idade.

DÍA CONTRA o TRABAllO INFANTIL: UNhA TAREfA DE TODOS

É moi urxente reducir as arrepiantes cifras de traballo infantil no mundo. Para iso, dende UNICEF pedimos que se sitúe os nenos no centro de todas as políticas públicas. Esa é a única forma na que podemos frear esta problemática e garantir os dereitos da infancia.

Iso si, trátase dunha tarefa de todos: gobernosque asignen os recursos presupostarios necesarios para aprotección da infancia, empresarios comprometidos cos dereitos dos nenos e unha sociedade civil disposta a vixiar e denunciar o incumprimento da
Convención sobre os Dereitos dos Nenos.

Ademais, se estás a ler isto e queres facer algo máis inmediato, podes
doar aquí e contribuirás á nosa loita contra o traballo infantil.

Post escrito por Lara Apariciostoryteller de UNICEF Comité 
Español