Catro motivos polos que hai que investir nos nenos

1. En primeiro lugar, porque é obrigatorio dende o punto de vista xurídico: Máis de 150 países ratificaron a CDN e o seu artigo 4 recólleo: "Os Estados parte deben asignar recursos ao máximo dos recursos dispoñibles para que realícense os dereitos de todos os nenos e nenas".
 
2. Porque é o correcto dende un punto de vista moral, se consideramos o interese superior do neno.

3. Porque ademais, é rendible dende un punto de vista de crecemento xa que xera grandes beneficios económicos e sociais e é esencial para alcanzar un Desenvolvemento Humano equitativo e sostible para as xeracións presentes que non compromete ás futuras.

4. Porque tamén é conveniente dende un punto de vista político: porque é necesaria a vontade política para lograr cambios reais na vida dos nenos.
 

Investimento  en Infancia: Cumio de Quito

En Quito, máis de 200 persoas representantes dos ministerios de varios países, de UNICEF e doutras entidades estamos a reflexionar e compartimos experiencias para avanzar nun mellor investimento para a infancia, contribuíndo con iso ao Cumio sobre Financiamento para o Desenvolvemento que se celebrará en xullo en Addis Abeba e á próxima Observación do Comité de Dereitos do Neno sobre investimento en infancia.

En España temos que aprender moito. América latina e o Caribe é pioneira a nivel mundial na medición do gasto público na infancia. Agora, o reto está en medir a súa calidade. Cóntase con sistemas de información pública con datos desagregados sobre a situación dos nenos, recursos asignados e execución presupostaria.

Investimento en infancia: un asunto de todos

E algo aínda insólito na nosa realidade: hai definición clara de roles e coordinación entre os diferentes sectores e niveis do goberno, a sociedade civil e o sector privado. Realmente crese no investimento en infancia como un asunto de todos.

Aínda está o reto da participación social, particularmente dos nenos, en todo o ciclo presupostario, pero forma parte dos desafíos presentes na axenda. E outros desafíos compartidos falan da rendición de contas, de transparencia, de garantir a equidade e de medir o impacto e a calidade do investimento.

Definitivamente, hai moito que aprender... Dende UNICEF Comité Español apostamos para que o presuposto nacional se entenda como instrumento para garantir os Dereitos dos Nenos e recoñecemos que o investimento na infancia vai máis alá de mobilizar, presupostar e executar fondos públicos. A participación, a coordinación, a transparencia, a eficiencia, a cooperación internacional, son elementos esenciais no investimento en infancia e para cumprir a CDN.

Temos moito por facer... Pero imos por bo camiño.


Post de Cristina JunqueraAdvocacy e Xestión do Coñecemento en UNICEF Comité Español