5 datos que poderían cambiar a vida de millóns de nenos e que non temos

No mundo en que vivimos, 124 millóns de nenos non van á escola, 16.000 nenos seguen morrendo cada día por causas que se poderían evitar e 28 millóns de nenos tiveron que fuxir das súas casas pola guerra.

 

Os datos sobre asituación da infancia son abafadores. A miúdo, lémolos e sentímonos desbordados e impotentes. Sobre todo porque, detrás de todas estas cifras, están as vidas de millóns de nenos que sofren as consecuencias da desigualdade.
 
Con todo, para UNICEF, estesdatos son unha das ferramentas máis valiosas que temos para poder reverter esta situación. Sennúmeros, sen estatísticas, non sabemos onde temos que actuar. O ano pasado distribuímos2.800 millóns de vacinas parainmunizar ao 45% dos nenos do mundo. Como poderiamos facelo sen saber quen son e onde se atopan eses nenos?
 

SABEMOS CoMO VIVEN TODOS OS NenOS e NenAS Do MUNDO?

O problema é que nos seguen faltando cifras esenciais. Aínda existenimportantes lagoas sobre como viven os nenos de moitos países do mundo. Contámosvos 5 deses datosque poderían cambiar a vida de millóns de nenos e que, lamentablemente, non temos:

  1. No mundo, 1 de cada 3 países non poden medir a pobreza infantil.
  2. A cifra de nenos con algún tipo de discapacidade é pouco precisa en case todos os países.
  3. Sabemos que 120 millóns de nenas sufriron abusos sexuais. Osnenos tamén están en perigo, pero apenas hai datos dispoñibles sobre eles.
  4. O atraso no crecemento priva aos nenos da oportunidade desobrevivir, crecer e desenvolverse. Con todo,105 de 197 países seguen sen ter datos recentes sobre esta problemática. 
  5. Aínda que sabemos que 9 de cada 10 nenos asisten á escola primaria, non hai datos que demostren cantos deles están a aprender.

UNICEF: MÁiS DE 30 AnOS RECOPILANDO DATOS SOBRE A INFANCIA

En UNICEF levamos máis de30 anos axudando aos países a recompilar, analizar e publicar datos sobre a situación dos nenos. Imos seguir traballando para xerar datos a través de enquisas nos fogares e queremos utilizar atecnoloxía para completar os números que seguen faltando.
 
Con todo, tamén pedimos aos propios gobernos que invistan recursos para obtercifras de calidade sobre ainfancia dos seus respectivos países. Só desta forma poderanse reducir os ciclos de pobreza, asmortes por causas evitables e a violencia contra os nenos.
 
Ti tamén podes axudarnos a atopar os datos que faltan.Faite socio de UNICEF e estarás a contribuír, entre outras moitas cousas, a saber quen son e onde están os nenos e nenas quenecesitan a nosa axuda. Os números son o primeiro paso para cambiar millóns de vidas!
 
Post por Lara Aparicio, storyteller de UNICEF España