Garapen Jasangarriaren inguruko Nazio Batuen Biltzarra

"Haurrak guk eraikiko dugun etorkizunean biziko dira"

Khaled Mansour-ek idatzia, UNICEFeko Komunikazio Zuzendaria New York-en

Planetan 7.000 milioi pertsona bizi direnean, Rio de Janeiro-n nazioarteko erkidegoak bere buruari zera galdetu beharko lioke: zer esan nahi du garapen jasangarriak munduan bizi diren 2.200 milioi haurrentzako. Azken finean, nahi dugun eta eraikitzen ari garen etorkizuna, beraiena eta beraien seme-alabena izango da eta horrekin bizi beharko dute. Eta bidezkoagoa izan beharko luke.

Garapen jasangarriak, ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren artean dauden elkarren arteko loturak existitzen direla aktiboki onartzea, ulertzea eta ekitearekinharremana du. Azken hamarkadetan haurren heriotzen eta pobreziaren murrizketan, haurren eskolatzean eta ur edangarria eskuragarri izateanlorturiko aurrerapenek ez dute aurrekaririk izan. Hala eta guztiz ere, hobekuntza hauek ez dute garapen ekitatiboa lortu denik esan nahi. 

Adibidez, UNICEFek egin berri duen ikerketa baten adierazten den bezala, aztertu diren 26 herrialdeetatik 18tan,biztanle aberatsenen %20aren eta pobreenen %20aren arteko desberdintasunak ez dira murriztu, nahiz etahaurren heriotza-tasaren murrizketa garrantzitsuaeman den. Batezbesteko hauek desberdintasunaren historia ezkutatzen dute.
 
UNICEFentzat ez da nahikoa soilik haurrek garapen jasangarria sortzen duenaren muinean egon behar dutela eztabaidatzeak. Liderrek aurre egin beharreko lan ikaragarria zera da: garapenaren onurak hedatzea eta familia guztiengana heltzea. Desberdintasun handiek jarraitu egiten dute edota handitu egiten dira eta herrialde askotan, erkidego pobreenenak desabantaila argian jartzen dira sistematikoki.
 
Garai honetan, garapenaren ikuspegia aldatzen doa eta ez soilik mundu mailako krisi ekonomikoaren ondorioz. Aldaketak nabariak izan ziren iaz Busan-en ospatu zen laguntzaren eraginkortasunaren inguruko Foroan eta agerikoagoak dira Rio de Janeiro-n ospatuko den Garapen Jasangarriaren inguruko Nazio Batuen Biltzarra hurbiltzen doan heinean.
 
Ikuspegi berri honen inguruan, Nazio Batuen Idazkari Nagusiakgarapen jasangarriaren helburuak zehazteko deia luzatu du, egungo Milurteko Garapenerako Helburuak(MGH) oinarri gisa harturik eraiki behar direnak, eta "hazkunde ekonomiko dinamiko baten, planetaren errespetuaren eta gizarte ekitatearen oinarriak ezartzeko" eskaera ere egin du.
 
MGHaren ondorengo agendaren inguruko Rio-ko eztabaideknazioarteko erkidegoak garapenaren eta hazkundearen inguruan duen pentsamoldea aldatu ahal izango lukete.
 
Aldaketa honen beharra argia da, azken urteetan batera gertatzen ari diren elikadura, finantza eta ekonomia arloko krisiak hondamendi naturalekin bat egiten dutenean, maila guztietako oreka eta segurtasun eza sortzen baitute.Osasuna eta hezkuntza bezalako sektore sozialetanbidezko inbertsioa egiteak, gizarte eta politika mailako egonkortasuna sortzen du eta etorkizuneko eraginei aurre egiteko ahalmena eraikitzen du.
 

brasil eta indonesia-ko adibideak

Brasil eta Indonesia honen adibide argiak dira. Herrialde hauek, mundu mailako atzerapenari aurre egiteko gaitasun hobea izan dute beste herrialde batzuekin alderatuz. Gainera Bangladesh-ek hondamendi naturalei erantzun hobea ondoko arrazoiei esker eman da: ekonomia dibertsifikatuagoa, pobrezia murrizteko dituen programak eta urrutien zein hondamendiak pairatzeko guneetako kalteberenak diren erkidegoei babesa emateko ahaleginak.
 
Beste alde batetik, haurrengan inbertitzearen ondorioak erraz ikus daitezke. Neskatilak urte bat gehiago eskolara joanez gero, beraien etorkizuneko soldatak %10 eta %20 igo daitezke; gainera soldata horiek, emakumeek gizonek baino gehiago familan inbertitzen dute berriro, aukera eta oparotasun ziklo berri bat abian jarriz.
 
Munduko Bankuak, nutrizioan inbertitzeak herrialde batekoBPGaren %2 eta %3 bitarteko igoera, gutxienez, ekar dezakeeta estimatzen du. Nutrizioak osasunarengan, ongizatearengan eta garapenarengan duen eragina kontuan hartuz,UNICEF ahalegin horiek areagotzen ari da desnutrizioa murrizteko asmoz, mundu zein nazio mailan.
 

Ekitatea pobreziaren gurpir zoroarekin bukatzeko

Garapen ekitatiboagoa eta jasangarriagoa egingarria da, moralki egokia eta zentzuzkoa da, eta aldi berean haurren eskubideak bermatzen ditu. Haurrengan modu ekitatiboan inbertitzeak pobrezia belaunaldiz belaunaldi transmititzearekin bukatzen du, gizarte egonkorragoak eta hezkunde jasangarria lortzen laguntzen du.
 
Ikuspegi hau, baliabide urriak eragin handiena izan dezaketen tokietara bideratuz hasten da: pobreziaren, generoaren, kokapen geografikoaren zein edonolako oztopo baztertzaileren ondorioz gabeziak pairatzen dituzten haurrei bideratuz hain zuzen ere.
 
Azkenik, haurren eskubideen printzipio zuzentzailea praktikan jar daiteke garapen jasangarria lortzeko sozialki ekitatiboa den ikuspegi baten bitartez. Beste modu batera esanda, etorkizuneko belaunaldientzat (gaurko haurrentzat) garapena benetan jasangarria eta onuragarria izan dadin, ekitatiboa izan behar du.