Vulnerabilitat i Exclusió en la Infància

Aquest document recull els principals resultats de l'estudiAnàlisi dels factors d'exclusió social: Proposta d'un sistema d'informació sobre la infància en exclusió, impulsat per UNICEF Comitè Espanyol i portat a terme per la Universidad Pontificia de Comillas el 2013.

Amb això es pretén, abans que cap altra cosa, impulsar la reflexió i el debat sobre l'exclusió de la infància avui i dels instruments més adequats per a la seva investigació i anàlisi. Per impulsar aquest debat, el document recull propostes conceptuals i d'anàlisi sobre l'exclusió social de la infància, el propòsit del qual és, al seu torn, nodrir la reflexió sobre la necessitat, oportunitat i característiques d'un futur sistema d'informació immediata sobre la infància en exclusió.

Aquest document pretén ser una eina oberta a la reflexió i al debat, que contribueixi a definir la necessitat i els criteris amb què avançar en la construcció d'un sistema d'informació d'aquest tipus, comptant amb aportacions de diferents actors socials, incloent-hi els propis nens i aquells que estan implicats en les polítiques d'infància i adolescència.