Una aposta per la infància

UNICEF Espanya vol plantejar als partits polítics, per a la seva inclusió en els programes electorals, dues propostes d'especial importància per a la infància més vulnerable:

  • L'elaboració i posada en marxa d'un Pla Nacional contra la Pobresa Infantil d'acord amb la recomanació del Comitè de els Drets de l'Infant de 2010.
  • El manteniment dels compromisos amb l'Ajuda Oficial al Desenvolupament i els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions Unides assumits en el Pacte d'Estat contra la Pobresa de 2007.

Més de vuit milions d'infants a Espanya i les seves famílies han de ser objecte d'especial atenció en els programes electorals dels partits polítics per a les pròximes eleccions generals del 20 de novembre de 2011.