Mesurament de la inversió pressupostària en la infància: proposta metodològica i primers resultats

Mesurament de la inversió

UNICEF inclou des de fa anys l’anàlisi de les finances públiques en clau d’infància com a part de la seva actuació en molts dels països en el quals treballa.

Aquesta proposta metodològica per al mesurament de la inversió pressupostària en infància avança en el propòsit d’analitzar els pressupostos de les administracions públiques des de la perspectiva d’infància: identifica les partides clau, l’import de la despesa assignada a la infància i si l’orientació de la despesa pressupostària cap als drets dels infants és major o menor.

Aplicant la metodologia, es fa una anàlisi pilot dels Pressupostos Generals de l’Estat i dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2017.

Autors: Carlos Garcimartín (Director), Rafael Frutos, J.A. Rodrigo i Manuel Rodríguez.

Mesurament de la inversió pressupostària en la infància

Descarregar