La infància en els pressupostos. Estimació de la inversió en polítiques relacionades amb la infància a Espanya i la seva evolució entre el 2007 i el 2013

Aquest estudi respon a l'objectiu fonamental d'avançar una proposta metodològica per quantificar la inversió publica en infància a Espanya. En aquest sentit, a partir d'una estimació dels recursos destinats per l'administració pública a les principals polítiques relacionades amb la infància, s'analitza tant el pes de la infància en les finances públiques com l'evolució d'aquesta inversió en els últims anys (2007 - 2013) per tal de comprovar si i com es prioritza la infància en l'assignació dels recursos públics i quin impacte ha tingut la crisi econòmica sobre aquesta inversió.

A més, l'estudi ens fa reflexionar sobre les grans dificultats i limitacions que hi ha pel que fa a la disponibilitat i l'accesibiidad de la informació pressupostària a Espanya, que fan que aquest i altres esforços de quantificar la inversió en infància no puguin ser estimacions d'una realitat impossible de conèixer amb exactitud. En aquest sentit, l'estudi recorda que el pes de la infància en els pressupostos en terme de quantitat de recursos que s'hi destinen destinats és tan important com la visibilitat que nens i nenes tenen en els mateixos.

Per tant, aquest document pretén ser una petita contribució a l'ampli i necessari debat sobre els pressupostos públics a Espanya, i un punt de partida sobre el qual reflexionar i construir entre tots.

Més avall, en aquesta mateixa pàgina, és possible descarregar l'estudi complet i una àmplia nota metodològica en la qual es descriuen també les principals dificultats trobades en l'obtenció de la informació en les diferents administracions autonòmiques.

A més és possible navegar entre els principals resultats de l'estudi d'una forma senzilla a través dels dos gràfics interactius aquí baix.

Finalment, posem a disposició del lector la base de dades completa utilitzada per a l'estimació de la inversió, descarregable clicant aquí.

(NOTA: Totes les dades contingudes en aquesta pàgina han estat actualitzades amb data 26 de febrer de 2015, després d'haver-se detectat una errada en la publicació anterior)