Guia metodològica per a l'elaboració dels informes previs d'impacte en la infància i l'adolescència de les disposicions normatives

L'aplicació de la Convenció sobre els Drets de la Infància per part dels Estats suposa nombrosos desafiaments tant culturals, com econòmics, socials, polítics o legislatius i, entre altres coses, requereix un procés continu de valoració dels efectes de les mesures que s'adopten des dels poders públics sobre els nens, nenes i adolescents.

La implementació de sistemes i eines per millorar aquesta valoració és una assignatura pendent en molts dels estats que han ratificat la Convenció, però cada vegada hi ha més exemples de bones pràctiques en molts d'ells.

Una d'aquestes eines són les anàlisis d'avaluació de l'impacte en els drets de la infància(Child Rights Impact Assessment, CRIA, en anglès).L'avaluació a priori dels possibles efectes de polítiques i normatives, a més de garantir que les nenes i els nens són tinguts en compte en el procés d'elaboració i disseny de les mateixes, prevenen efectes negatius indesitjats o potencien els positius i contribueixen a la garantia de dos principis bàsics de la Convenció: l'interès superior de l'infant i el principi de no discriminació.
 
Aquesta guia pretén posar-se alservei d'aquests sistemes d'avaluació de l'impacte proposant unmodel i un procésper a l'elaboració d'informes omemòries d'impacte normatiuen la infància.
[]
En unmoment en el qual ja hi ha compromisos i iniciatives a nivell autonòmic i nacional al voltant d'aquest tipus d'avaluacions, les entitats i organitzacions que han participaten la redacció de la guia (l'Observatori de laInfància i l'Adolescència delPrincipat d'Astúries, UNICEF Comitè Espanyol i la Càtedra Santanderde Dret i Menors, de laUniversitat Pontifícia Comillas) han considerat que era importantcomptar amb un document que ajudés als responsables encada àrea de l'administració a realitzar aquesttipus d'informes.