Del compromís a l'acció

Aquesta guia es proposa:

  • Proporcionar un panorama general de la naturalesa i abast de la violència infantil, que pot usar-se amb finalitats informatives i educatius.
  • Ressaltar els papers positius que les comunitats religioses poden exercir i exerceixen en la promoció de protegir a nens i nenes contra la violència i en contribuir a aquesta protecció.
  • Afirmar els beneficis de la coordinació i la col · laboració interreligiosa en la promoció dels drets de la infància.
  • Orientar la discussió, la planificació i l'acció al voltant dels temes de la protecció infantil dins de les comunitats religioses i en entorns socials més amplis.

Religions per la Pau i UNICEF, amb la contribució de líders religiosos i d'especialistes en la protecció de la infància, han preparat aquesta guia com un instrument de suport a la tasca que fan les comunitats religioses de promoure els drets de l'infant i prevenir les violacions de drets i respondre quan aquestes es produeixen, en particular la violència infantil.