Calidad de Vida y Bienestar Infantil Subjetivo en España. ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas españoles de 1º de ESO?

ESTRUCTURA DEL INFORME

•    Los conceptos y las teorías relacionados con el bienestar subjetivo infantil y su evolución (cap 1)
•    Las percepciones y opiniones de los niños respecto factores relacionados con su bienestar (cap. 2)
•    Los indicadores de bienestar subjetivo y los índices de satisfacción, incluido un nuevo Índice General de Bienestar Subjetivo (IGBS) (cap. 3 y 4)
•    Conclusiones y propuestas para la acción (cap. 5)
•    Metodología y muestreo (Anexo I – IV)
•    Tablas de resultados detallados, por CCAA y género (Anexo V)

Amb aquest estudi hem volgut donar veu als infants que viuen al nostre país i sensibilitzar sobre l'oportunitat inecessitat d'incloure les seves opinions en les estadístiques oficials i treballs acadèmics i sobretot en l'elaboració de les polítiques públiques. 

A través de l'adiministració d'un questionari a una àmplia mostra d'infants de 1º d'ESO de tota Espanya, l'estudi pretén coneixer i analitzar les seves opiniones, percepcions i avaluacions sobre diversos aspectes i àmbits de la vida, així com els seus nivells de satisfacció amb els mateixos. A més, es prosa quí un nouÍndex General de Benestar Subjectiu  (IGBS), un índex sintètic i multidimensional de benestar subjectiu infantil en les Comunitats i Ciutats Autònomes.

El benestar subjectiu de la població és un component molt important de la qualitat de vida, tant pels adults com per la població infantil. No obstant, s'ha avançat molt en investigacions sobre benestar subjectiu adult i molt poc sobre l'infantil, i fins la data, no existeix cap índex de benestar subjectiu dels infants espanyols. D'aquí la importància de desenvolupar una proposta amb el major rigor científic sobre la base de coneixements actuals.

La investigació s'ha realitzat amb l'Equip d'Investigació en Infància, Adolescència, Drets de la Infància i la seva Qualitat de Vida (ERÍDIQV) de la Universitat de Girona, coordinat pel Dr.Ferran Casas Aznar.