Per què treballo per combatre la malària?

Post de Valentina Buj - Especialista en Malària d'UNICEF

La primera vegada que vaig veure un infant morir de malària vaig pensar que el meu cor es feia trossos. Aquest sentiment de dolor mai ha desaparegut. A més de tristesa, també em sento enutjada, perquè sé que en algun lloc del món, la malària segueix acabant amb una vida cada minut. Això significa que uns 1.400 infants moren cada dia. Una estadística del tot inacceptable, ja que la malària és prevenible i tractable.

La malària mata al voltant de700.000 persones cada any. Gairebé la meitat de la població mundial (3.300.000 de persones) corre el risc cada any de contraure la malària, en particular aquells que viuen als països més pobres del món. La malària representa el 8% de la mortalitat de menors de cinc anys a nivell mundial i un increment en un 16% de la mortalitat dels menors de cinc anys a l'Àfrica, el que significa que un de cada sis infants que mor a l'Àfrica mor de malària. Vaig començar a treballar amb la malària gairebé per casualitat (altres ho dirien destinació). L'any 2001 estava a Turquia amb el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) quan em van entregar una gran quantitat d'expedients de projectes per avaluar. El primer de tots era sobre una presa recentment construïda al sud-est, i com a conseqüència, un augment progressiu en els casos de malària entre els treballadors migrants. Em sentia enutjada per la injustícia que una malaltia prevenible, que molta gent pensava que s'havia eradicat a la dècada dels 60, encara estava matant a milions de persones a tot el món. La malària es va convertir en la meva prioritat, la guia dels meus estudis i investigacions.

Grans progressos, grans reptes

Ha estat una dècada extraordinària per treballar amb la malària, els avenços en la seva detecció han suposat un augment del finançament i un major interès per tenir sota control aquesta malaltia mortal. El 2011 celebrem el fet que en l'última dècada més d'un terç dels països amb malària endèmica havien aconseguit reduir els casos de malària en un 50% o més, i que les morts per malària a tot el món s'havien reduït en més del 20% entre 2000-2009, una fita que mai hauríem imaginat l'any 2000. No obstant això, encara queda molt per fer. El control de la malària té uns costos molt baixos. Es tracta de fer un test diagnòstic als infants, que té un cost de 0,45 € i tractar amb productes eficaços contra la malària per valor de 0,83 €. També és important col · locar mosquiteres tractades amb insecticides (7,6 €) sobre els infants a la nit perquè els protegeixi a les nits (màxim durant tres anys). No obstant això no és una tasca fàcil en països tan difícils com la República Democràtica del Congo (RDC), però és completament factible, i ho dic perquè el vaig veure l'any 2009, quan UNICEF va ajudar a distribuir 5,5 milions de mosquiteres i el veuré de nou aquest any, quan UNICEF distribueixi ¡13,7 milions de mosquiteres a tot el país! Segueixo treballant amb la malària perquè ésprevenible i tractable: en només tres dies, uns simples diagnòstics i medicaments poden donar als infants petits l'oportunitat de créixer sans i forts. Segueixo treballant amb UNICEF. Perquè els meus companys m'inspiren i em sento part d'una organització que està treballant en tots els àmbits de la protecció dels infants: des de la mobilització de recursos fins a la compra de productes contra la malària amb la garantia que es distribueixin en tots els casos i que arribin a les llars. Segueixo lluitant perquè estem a les portes d'una nova oportunitat històrica per derrotar definitivament aquesta malaltia i donar als nens la millor vida possible, una vida sense malària.