Els hospitals com a espais que promouen els drets dels infants

Per Almudena Olaguibel, Àrea de Sensibilització d'UNICEF España 

Des del passat 11 de maig ja és oficial el projecte de  Xarxa de Promoció de la Salut i Drets de la Infància a Espanya (REPSDI) amb la firma d'un conveni entre dos entitats que treballem amb i per a la infància. 

UNICEF España y la Societat Espanyola de Pediatria Social  s'han compromés a vetllar perquè els hospitals i centres de salut incorporin el drets dels infants en la seva tasca d'atenció sanitària, seguint els paràmetres de la Carta Europea de Drets de l'Infant Hospitalitzat  han comprometido a velar para que los hospitales y centros de salud incorporen losderechos de los niños en su trabajo deatención sanitaria, siguiendo los parámetros de la Carta Europea de Derechos del Niño Hospitalizado. (Carta Europea Drets Infant Hospitalizat )

Drets com el de només ser ingressat en cas necessari; a estar acompanyat pels seus pares, a rebre informació sobre el seu tractament; i a continuar la seva formació escolar, formen part d'aquesta carta aprovada pel Parlament Europeu el 1986. 

Els drets dels infants en els hospitals

En paraules del President de la SEPS Jose Antonio Diaz Huertas, "la creació d'aquesta Xarxa obeeix a la necessitat de parlar no només de criteris sanitaris a l'hora d'atendre els infants, sinó també de tenir en compte els seus drets".

De la mateixa manera, la promoció de la salut constitueix una part important del projecte, ja que "promoure la cura de la seva salut entre els propis infants i adolescents ajuda a preveure problemes com l'obesitat, la salut mental i altres que avui en dia es consideren prioritaris". 

A través de la Xarxa es pretén que els hospitals i centres de salut d'Espanya trobin les eines necessàries per convertir-se enespais promotors dels drets de la infància. És important, com afirma la Directora Executiva d'UNICEF España, Paloma Escudero, garantir en aquest moment al nostre país el compliment del dret establert per la  Convenció sobre els Drets de l'Infant  “a gaudir del més alt nivell de salut possible".

El projecte compta també amb l'impuls i col·laboració d'institucions com: l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries, l'Hospital Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid, l'Hospital Universitari Son Llatzer de Mallorca, i el Departament de Psicologia Social de la Universitat de Salamanca. 

Fins ara, i com part del projecte, s'ha celebrat la I Trobada de Promoció de la Salut i Drets dels Infants per a Hospitals i Centres de Salut, que ha comptat amb la participació de 23 institucions sanitàries interessades en aquest enfocament de treball. La firma del conveni coincideix amb el llançament del web www.repsdi.es, un espai per compartir iniciatives, oferir assessorament i difondre els principis del projecte.