El Niño a Etiòpia: massa prims per ser vacunats

La Moyanesh Almerew és una treballadora sanitària de la regió de Amahra, a Etiòpia, que està veient amb els seus propis ulls com la sequera, agreujada pel fenomen d' 'El Niño' està afectant els nens i nenes en aquest país.

La Moyaneshforma part d'un programasanitari que recorre les comunitats de tot el país per portarserveis bàsics de salut a tota la poblaciód'Etiòpia, que ésmajoritàriament rural.Segons aquesta treballadora, s'han trobat ambmolts més casos d'infantsamb desnutricióaguda greu aquestany que en altres ocasions iels casos que estan atenentsón molt pitjors. Entreells destaca la Fikir, unnadó de 6 mesos que laMoyanesh va conèixer durant una de les sevesvisites.

EL NIÑO a etiòpia:  "ERA impossible posar-li la vacuna perquè només era pell i ossos"

"No usimagineu com estava deprima quan la vaig trobar", recorda."No havia rebut cap vacuna i, quanintentem posar-li, era impossible perquè només erapell i ossos", diu.Quan va arribar al centre de salut pesava 4,5quilos i el perímetredel seu braç mesurava10,5centímetres. Teniadesnutrició aguda greu.Després de rebre el tractament a base de medicamentsi alimentterapèutic durant diversessetmanes, la Fikir vaguanyar 2 quilosi el perímetre del seu braçva augmentar fins als 11,8centímetres. Araestà en el rang de ladesnutrició aguda moderada icontinua rebent tractament en el centre de salut.La Mastewal és una altranena de 7mesos que ha rebuttractament en el mateix centre que la Fikir. La seva mare, la Weynitu, explica quela sequera està passant factura a la seva família, especialment la Mastewal. La petita estava extremadamentprima abans de rebretractament contra ladesnutricióagudagreu.

EL NIÑO a etiòpia: CAMINAR més de 2 hores per a rebre tractament

La Weynitu ha de caminar més de 2hores per terrenymuntanyós fins arribar al centre de salut on la seva fillarep el tractament. Diuque l'esforç val la pena perquè la nena hamillorat molt en els últimsmesos.Per la Moyanesh, és unalleujament veure elsresultats que l'alimentterapèutic en la salut dels infants."Dubto que alguns d'aquestsnens i nenes haguessinsobreviscut de no haver estat peltractament", explica.S'espera que més de450.000 nens i nenesrebin tractament contra ladesnutrició agudagreu a 2016 atot el país. Les autoritatsetíops calculen que 10,2 milions de persones,entre les quals es troben 6milions d'infants, necessitenassistència alimentàriaurgent a causa de lasequera.

EL NIÑO a etiòpia: qUÉ fem des d'unicef?

Des d'UNICEF, com agèncialíder en el sector de la nutrició, vam seguircoordinant la respostad'emergència a Etiòpia. Gràcies al suport dels donants, estemproporcionant subministramentsper al tractament de ladesnutrició agudagreu a lescomunitats, així comformació als treballadorssanitaris.També estem ampliantesforços per proporcionaraigua potable iserveis sanitaris a les comunitats afectades per la sequera, que estàagreujant la mortalitatinfantil.Per continuar responent a aquesta emergència, en UNICEFnecessitem 86,4 milions d'euros.Si vols col·laborar en la resposta davant de lasequera a Etiòpia, pots fer un donatiu al nostre Fonsd'Emergències.Post per BethlehemKiros, UNICEFEtiòpia