Burundi: somnis possibles

Per Raquel Fernández, directora de comunicació d'UNICEF Comitè Espanyol.

 
Parlar de sostenibilitat, de desenvolupament sostenible, pot sonar de vegades a utopia, a somnis impossibles que ni ens atrevim a intentar convertir en realitat. Però es fan realitat.
 
Uns dies a Burundi i he vist tants exemples de sostenibilitat assolida...
 
És la forma en què treballem: detectem lesnecessitats dels infants, les documentem, treballem un pla amb el seu pressupost per corregir la situació i parlem amb el govern per veure elsproblemes, les seves solucions i com UNICEF pot ajudar a aplicar-les costejant infraestructures, equipament, subministraments i formació de personal especialitzat i oferint un seguiment constant per millorar i que res s'aturi.
 
L'objectiu final és que els sistemes del país propis s'apoderin de les solucions per sempre. És l'única forma que aquestes solucions s'apliquin a tots els nens d'un país. 
 
El sistema de justícia no diferencia nens i adults. La primera conseqüència és que els nens sentenciats van a la mateixa presó que els majors d'edat, on viuen amb mancances bàsiques i sense educació o un suport de reinserció.
 
UNICEF ha treballat amb el govern per canviar això i ho està aconseguint.
 

BURUNDI: DOS ExEMPLeS DE PROjECTeS SOSTENIBLES

Cossos de seguretat, jutges i altres agents del sistema penal reben formació en drets d'infància. S'està formant formadors perquè el país tingui per sempre la seva pròpia capacitat de mantenir l'enfocament de drets d'infància amb els nens en conflicte amb la llei.
 
A Rumonge està en construcció el primercentre de reeducació de menors, que acollirà els nens que estan a la presó i els oferirà (a part de tot allò necessari per cobrir les seves necessitats bàsiques) educació, tallers de formació, suport psicosocial i un programa de reinsercióen què s'implicarà a les seves famílies i comunitats. El personal d'aquests centres rebrà una formació especialitzada i han de ser funcionaris del sistema penal burundès. Ja és un projecte sostenible.
 
L'equip de Protecció de la Infància a Burundi treballa amb comunitats creant consells en què els propis membres de la comunitat creen un sistema d'estalvi imicrocrèdit per invertir en projectes individuals i col·lectius.
 
UNICEF els presta suport en formació iseguiment constants. En un any solen ser autònoms perquè gràcies a l'aprenentatge i l'experiència apliquen un model d'estalvi que produeix beneficis econòmics i socials: cobreix les necessitats de nens vulnerables, atén emergències de membres de la comunitat i millora serveis com tenir llum a casa i un sistema autònom de recàrrega energètica, en un país en què menys d'un 3% de la població té accés al sistema d'energia elèctrica. Aquest model d'estalvi i benefici social i econòmic és seu, cada comunitat l'autogestiona i el fa créixer. Ja és un projecte sostenible.
 
Només dos exemples de somnis possibles. La sostenibilitat existeix. 
 
Als països dependents de l'ajuda internacional deixa de ser un somni impossible gràcies als socis i donantsd'organitzacions com UNICEF, a governs de països amb recursos que exerceixen la seva responsabilitat amb els drets humans i el desenvolupament, i a cadascuna de les persones i entitats que, en la manera que cadascú vol i pot, dóna suport a aquest treball
 
Gràcies a vosaltres, la vida obre finestres de futur per als infants que viuen en presons d'adults i famílies que no tenen diners per a una emergència dels seus fills o per tenir una llum que apagui els contaminants llums de querosè que produeixen infeccions respiratòries en els més petits.