Lleva el mute
a l'infància!

20 de novembre
DIA DE L'INFÀNCIA

#desmutea

Activitat per a celebrar el Dia Universal de l'Infància 

El Dia de la Infància és una data en la qual tots estem convidats a reflexionar sobre els drets de la infància, els xiquets, xiquetes i adolescents, els primers.
Hi ha molts temes que els afectan directament i que formen part de les seues preocupacions diàries: el dret a un medi ambient saludable, el canvi climàtic i les seues inquietuds sobre les malaties del futur són alguns d'ells. Però les seues veus queden a vegades “en mute” perque donem prioritat a les opinions dels adults. 
No poden ni deuen romandre en silenci eixe dia!

 

 

Guia d'activitat
Aquesta activitat pot realitzar-se tant a l'aula com on-line. En la guia de l'activitat trobaràs pistes per al seu desenvolupament.

 

A més, si vos interessa tractar la crisi climàtica, la unitat "Escucha" del projecte "La lección más grande del mundo"  pot ser d'ajuda

 

Compartiu el vostre missatge

Per a poder publicar el vostre missatge en el tauler de Flipgrid de l'activitat, necessitaràs un codi d'accés.

Ompliu aquest formulari per aconseguir-lo

*Per què demanem estes dades?:

Esta informació ens ajuda a millorar el nostre quefer:
  • Les dades de contacte sobre el vostre centre ens permeten donar-vos ajuda en cas que siga necessari.
  • Les dades sobre l’activitat ens ajuden a saber quines qüestions preocupen la infància i orienten les nostres propostes.
Gràcies!

¿Sobre qué tema han elegido trabajar los alumnos y alumnas? *