Hirietako haurren pobrezia eta bazterketa

Munduko hiriak leku pribilegiatuak eta aberatsak direla onartzen da baina bertan pobrezia eta bazterkeria eguneroko errealitatea duten milioika haur ere bizi dira. Aldizkari honek, haurrekin eta haurrentzako aldaketa positiboa bultzatzen duen eta giza eskubideetan oinarritzen den hiriko gobernu on baten boterea aztertzen du. Haurren Lagun diren Hiriak garatzea funtsezkoa da hiriko pobrezia eta bazterkeria errotik ateratzeko, hiri horietan haurren eskubideak lehentasuna izango baitute aurrekontuak, planifikazioa edo baliabideak esleitzeko orduan eta haurren ahotsak prozesu demokratiko horien berri emango baitu.

Txosten honek, Txosten horrek hirietako haurrek etengabe aurre egin beharreko pobrezia eta bazterkeria azpimarratzen ditu. hiri horietako haurrek pobrezia kronikoari eta bazterketari aurre egin behar diotela azpimarratzen du. Munduko hiri askok agertzen dituzten baldintzak argi erakusten dute hirietako haur asko pentsa genezakeen hiritar pribilegiatu izatetik urrun daudela. Hala ere, baikorrak izateko arrazoiak badaude. Txosten honek, udalerriko agintariek pobrezian bizi diren haurrak laguntzeko aukera aprobetxatu duten hiri eta herri askotako adibideak badakartza. Adibide horiek, hirietako guneetan dauden arazoak ez direla konponezinak erakusten dute.