Desmuteja
la infància!

20 de novembre
DIA DE LA INFÀNCIA

#desmuteja

Activitat per celebrar el Dia Universal de la Infància 

El Dia de la Infancia és una data en la què tots i totes estem convidats a reflexionar sobre els drets de la infància, els nens, nenes i adolescents, els primers.
Hi ha molts temes que els afecten directament i que formen part de les seves preocupacions diàries: el dret a un medi ambient saludable, el canvi climàtic i les seves inquietuds sobre les malalties del futur són alguns d'ells. Perè les seves veus queden de vegades “en mute” perquè donem prioritat a les opinions dels adults.
Ni poden ni han de romandre en silenci aquell dia!
.
 

 

 

Guia de actividat

Aquesta activitat es pot dur a terme tant a l'aula com on-line. A la guia de l'activitat trobaràs pistes per desenvolupar-la.

 

A més a més, si us interessa tractar la crisi climàtica, la unitat "Escolta" del projecte "La lliçó més gran del món"  us pot ajudar

 

Compartiu el vostre missatge

Per poder publicar el vostre missatge en el taulell de Flipgrid de l’activitat, necessitaràs un codi d’accés

Ompliu aquest formulari per aconseguir-lo

*Per què demanem aquestes dades?:

Aquesta informació ens ajuda a millorar la nostra feina:
  • Les dades de contacte sobre el vostre centre ens permeten donar-vos suport, en el cas que en necessiteu.
  • Les dades sobre l’activitat ens ajuden a saber quins temes preocupen a la infància i orienten les nostres propostes.
Gràcies!

Sobre quin tema ha escollit treballar l’alumnat? *