O traballo de UNICEF: protexer os dereitos da infancia

Traballamos para conseguir cambios reais na vida dos nenos nos países en desenvolvemento, a través dos programas de cooperación e acción de emerxencia. En España, promovendo políticas e alianzas pola infancia.
PROGRAMAS NOS países en desenvolvemento: SUPERVIVENCIA, EDUCACIÓN E PROTECCIÓN

Para mellorar as condicións de vida dos nenos e garantir que se cumpran todos os seus dereitos, UNICEF traballa en cinco áreas crave, que centran a maioría das súas estratexias, programas e accións:

Educación e igualdade

UNICEF - Educación e igualdad

A educación é un dereito humano fundamental e decisivo para o desenvolvemento das persoas e as sociedades. Ademais, contribúe a mellorar as condicións de vida e erradicar o círculo de pobreza que sofre a infancia. Por iso, lograr o ensino primario universal é o segundo dos “Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas” (Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) de Nacións Unidas).

   

Con todo, millóns de nenos e en especial as nenas, non van á escola por mor da pobreza, a desigualdade, a falta de infraestruturas ou de profesores. UNICEF traballa para lograr que o dereito á educación sexa unha realidade para todos os nenos. Os nosos programas abordan este reto dunha maneira global, avogamos pola redución das taxas escolares, a mellora das infraestruturas escolares, os cambios lexislativos e a formación do profesorado.

Supervivencia infantil e materna

Supervivencia y protección infantil

A supervivencia é o primeiro dereito de todos os nenos porque sen el non se pode garantir ningún outro. A mortalidade infantil é un dos principais indicadores da pobreza e do grao de desenvolvemento dun país. Por iso, reducir a mortalidade infantil en dúas terceiras partes é o cuarto Obxectivo de Desenvolvemento do Milenio de Nacións Unidas.

Aínda así millóns de nenos e nais ven perigar a súa saúde ou a súa vida pola falta de acceso a servizos básicos de saúde, como a atención prenatal e pediátrica, as vacinas ou unha nutrición adecuada. UNICEF traballa para mellorar as condicións de saúde das comunidades máis vulnerables, as máis excluídas e as que máis dificultades de acceso teñen ao sistema de saúde. Levamos a cabo programas de saúde, nutricion e auga e saneamento, entre outros. 

Protección fronte ao abuso e a explotación

Os nenos son o colectivo máis vulnerable ao abuso e a explotación, en parte pola súa condición xurídica de menores de idade e tamén pola súa natural fraxilidade física, psicolóxica e emocional. Cuestións como o traballo e o matrimonio infantil, a violencia, a explotación sexual ou os conflitos armados afectan a millóns de nenos que viven en países en desenvolvemento.    

Protexer a estes nenos é unha cadea que implica ás familias, os educadores, os servizos da comunidade, o mundo xurídico, os corpos de seguridade e moitos outros axentes e institucións. UNICEF traballa para fortalecer esa contorna protectora e que sirva de rede para evitar que os nenos sexan vítimas de calquera tipo de violencia ou abuso.

O VIH/SIDA e a infancia

UNICEF - El VIH/SIDA y la infancia

O VIH/SIDA repercutiu notablemente na vida dos nenos, que foron durante anos a cara oculta desta enfermidade.  Dentro das políticas internacionais de loita contra a pandemia, os nenos foron un dos colectivos máis esquecidos, a pesar de ser o máis vulnerable.

Calcúlase que en 2009 vivían co VIH 2,5 millóns de nenos menores de 15 anos, o 90% deles en África Subsahariana.

En 2005, UNICEF puxo en marcha a campaña “Unidos por la infancia. Unidos contra el SIDA” (Unidos pola infancia. Unidos contra a SIDA), que aborda este problema a través de diferentes accións: a prevención da transmisión do VIH de nais a fillos e do contaxio entre a xente máis nova, a atencion pediátrica e a protección  aos orfos e nenos afectados.

Promoción de Políticas e alianzas en favor da infancia

UNICEF - Haurren aldeko politikak eta aliantzak Promover os dereitos dos nenos significa situar á infancia no centro de políticas, lexislacións e orzamentos, así como fomentar a participación dos nenos e a xente máis nova nas decisións que lles afectan.

UNICEF realiza este labor tanto en países en desenvolvemento como en países industrializados. Traballamos en alianza con outras organizacións das Nacións Unidas, cos gobernos, con ONGs, institucións privadas e coa sociedade civil para lograr que as políticas e accións en beneficio da infancia logren o máximo alcance e profundidade posible. Porque estamos convencidos de que só implicando a toda a sociedade na protección destes dereitos, poderemos lograr o seu cumprimento efectivo.

Países industrializados: promoción de dereitos e alianzas pola infancia

UNICEF tamén traballa nos países ricos: promovendo a vixencia dos dereitos da infancia, incidindo no desenvolvemento de lexislacións e prácticas que garantan a súa protección fronte aos cambios sociais e económicos, e captando fondos para financiar os programas que levan a cabo en todo o mundo.

En España, traballamos para que a sociedade coñeza e comprenda os problemas que afectan os nenos, para promover o respecto dos seus dereitos e para mobilizar recursos económicos que permitan financiar os programas de UNICEF no terreo.