Como nos organizamos?

Co obxectivo de conseguir un mundo mellor para os nenos en UNICEF España traballa un equipo de máis de 160 persoas contratadas, ás que se lle suman máis de 800 voluntarios.

Á fronte de todos está o noso Patroado, con Gustavo Suárez Pertierra como presidente, e o Comité de Dirección, con Francisco Javier Martos como director executivo.

Equipo Directivo