Familias vulnerables inician a súa recuperación tras o paso de Haiyan por Filipinas

Post de Anne Ong López e Sandar Linn, UNICEF en Filipinas.

Michelle Postrero Lao, de 22 anos, perdeu o seu fillo de 6 anos cando o tifónHaiyan/Yolanda golpeou o seu barrio, Victoria, en Dagami(provincia de Leyte). Ela resultou ferida cando un muro de formigón danou a modesta choza da súa familia e golpeouna. Actualmente está embarazada de oito meses do seu cuarto fillo.Michelle e a súa familia non sabían que o tifón Haiyan/Yolanda ía chegar. Non teñen televisión nin raio no seu fogar. A distancia na que se encontra a súa casa, situada nunha das zonas máis afectadas, presenta moitas dificultades.O seu marido Roy, de 32 anos, vai en motocicleta cada día en busca de auga potable a outra veciñanza, aproximadamente a un quilómetro de distancia.Sen acceso a electricidade, Michelle e a súa familia dependen de lanternas solares pola noite.Roy era agricultor de coco, pero agoranon ten medios para manter a súa familia porqueo tifón destruíu o seu medio de vida. Dependen dasaxudas subministradas polo goberno municipal e as organizacións humanitarias. Hoxe, seis meses despois do tifón, a familia deMichelle é unha das 10.000 deTacloban e doutros municipios das zonas de montaña que están a recibir transferencias en efectivo de UNICEF para axudalos a recuperarse e cubrir as súas necesidades máis inmediatas.

Axudas que cambian a vida

O programa de transferencias en efectivo non condicionadas implementar se a través dunha asociación entre o Goberno de Filipinas, UNICEF e Acción contra a Fame.O seu principal obxectivo é aumentar a seguridade alimentaria e non alimentaria das mulleres e nenos afectados. Ademais pretende poñer de relevo a importancia dunha nutrición axeitada e garantir un ámbito favorable aos nenos dos fogares afectados. A selección para o programa baséase nuns criterios de vulnerabilidade: fogares con mulleres embarazadas e/ ou lactantes, anciáns, orfos, persoas con enfermidades crónicas, persoas con minusvalidez, nenos con desnutrición aguda severa e moderada, fogares cunha soa muller e fogares encabezados por nenos, así como os aloxamentos dos menores separados. Os fogares con mulleres embarazadas e/ou lactantes, como o de Michelle, comprenden a maior parte dos beneficiarios que reciben a axuda, en torno ao 68 por cento. Os fogares beneficiarios reciben un ingreso mensual de 100 dólares durante seis meses. A subvención permitiu a Michelle comprar alimentos frescos do mercado, así como artigos non alimentarios, incluíndo roupa para Mary Grace, de 2 anos e Neil, de 4 anos. Michelle tamén aforrou para pagar un leñador para que cortase a árbore de coco que caeu preto da súa casa e así utilizar esa madeira para as reparacións.

a recuperación é posible

Estes ingresos axudan ás familias con problemas económicos que loitan por recuperarse do tifónHaiyan/Yolanda. Ao proporcionar oportunidades para que poidan satisfacer as súas necesidades básicas, o programa permite aos fogares vulnerables reconstruír as súas vidas.A pesar de que os recordos da catástrofe non se esvaecen con facilidade, as oportunidades de recuperación nunca foron máis esperanzadoras para as 10.000 familias beneficiarias do programa.Michelle ten previsto utilizar os subsidios para comprar alimentos para a súa familia, medicinas e roupa nova para o seu bebé, e láminas de ferro para reparar o teito danado da súa casa, en previsión para a próxima tempada de chuvias. "Grazas a UNICEF por axudarnos", diMichelle.