Crise de Siria: soños de paz

“Non é demasiado tarde para os nenos de Siria. Seguen mantendo a esperanza dunha vida con dignidade e posibilidades. Seguen acariñando soños de paz e teñen a oportunidade de cumprilos". Son palabras de Peter Salama, o Director Rexional de UNICEF para Oriente Medio e o Centro de África.

 

Cinco anos.Cinco longos anos de guerra, violencia e privacións afectando a 8,4 millóns de nenos. Cinco longos anos de ataques en fogares, escolas, parques, hospitais.
 
Cinco longos anos dedestrución e fuxida, demedo e despropósito. Cinco anos nos que moitos nenos tiveron que crecer demasiado rápido,abandonar a escola, fuxir dos seus fogares, traballar para manter á súa familia...
 
Cinco anos. Toda unha vida para3,7 millóns de nenos sirios nados desde o inicio do conflito. Nenos que non coñeceron un país enpaz, só a guerra e apobreza. Nenos que, con todo, tamén rin, xogan, camiñan, crecen, nunha milagrosa mostra de que, ás veces, a vida é máis forte que a morte, aesperanza sobrevive a pesar dador, e hai luces que seguen brillando entre astebras.
 
A pesar de todo, os nenos e nenas sirios seguen resistindo, seguen ilusionándose ante unhaoportunidade de aprender, seguen gardando as súas canicas como unha áncora contra o esquecemento, seguen regalándonos sorrisos, seguen soñando cunha vida en paz.
 
Seguen tratando de ser nenos.Vulnerables pero tan fortes, indefensos pero tan obstinados, aferrándose á vida, mesmo entre a dor, orexeitamento e oscascallos.
 

CRISe DE SIRIA: SI ELeS NOn SE RINDEN, CÓMO PODeRÍAMOS fACELO NOS?

E se eles non se renden, como poderiamos facelo nós?. Como deixar de reclamar corredores humanitarios, de poñer vacinas, de fornecer auga, de levar medicamentos, de montarescolas? Como deixar de denunciar osataques a escolas, de loitar contra otraballo infantil, contra o recrutamento de nenos, contra o matrimonio precoz? Como deixar de soñar, tamén, cun futuro en paz?
 
Por iso desde UNICEF seguimos traballando enSiria, en Iraq, enLíbano, en Xordania... A miúdo é frustrante, hai zonas asediadas ás que non podemos acceder, escasean as subministracións, asistimos impotentes a políticas incomprensibles, desbástennos os ataques indiscriminados a escolas ehospitais, recollemos testemuños estremecedores. E con todo UNICEF segue alí, seguimos alí, inspirados pola resistencia destes nenos que aínda soñan con ser mestres, médicos ou futbolistas nun país en paz, e que merecen unha oportunidade para logralo.
 
Seguimos ofrecendo a eses nenos, a quen a violencia lles ha arrebatado tanto, espazos educativos onde aprender a ler e escribir, pero tamén a convivir en paz e a compartir temores e ilusións.
 
Seguimos levandoauga, ofrecendo apoio psicolóxico, rehabilitando e construíndoescolas, fornecendovacinas.
 
Seguimos mellorando a vida dosnenos de Siria, seguimos traballando polos seus dereitos, por axudalos a crecer sans e protexidos.

CRISe DE SIRIA: MÁiS DE 600 COMPAÑEiROS DE UNICEF TRABAllAN NA ZONA

Máis de 600 persoas forman os equipos de UNICEF na zona, dedicados a paliar o sufrimento dos nenos sirios. 160 compañeiros en Siria e o resto enXordania, Iraq, Líbano e Turquía. Outras moitas fano nos países europeos onde chegan as familias sirias fuxindo do horror. E con todos eles, facendo posible esa resposta, cada unha das persoas, empresas ou institucións que, co seu apoio a UNICEF, mostran o seucompromiso coa paz e cos nenos sirios.
 
Grazas a esa rede de solidariedade logramos:
  • Dar acceso a auga para 7,9 millóns de persoas en 2015, mediante rehabilitación de sistemas de auga e saneamento ou repartición de auga en camións.  
  • Paliar os efectos do inverno en nenos e mulleres distribuíndo mantas, roupa de inverno e achegas en metálico, chegando, por exemplo, a36.634 nenos en Siria, 16.956 refuxiados en Iraq e máis de90.000 refuxiados en Líbano. Nos próximos días enviaranse máis roupas de abrigo a 50.000 nenos a Siria.
  • Levar subministracións básicas para 32.500 persoas ás cidades asediadas de Zabadani, Madaya, Foah e Kafraya no mes de xaneiro de 2016.
  • Enviar a 6clínicas na rexión de Daraamedicamentos e produtos sanitarios para atender a 35.000 persoas.
  • Que 30.501 nenospoidan acceder a educación formal noKurdistán iraquí, 16.500 nenos enHoms asistan a clases de reforzode árabe, matemáticas, inglés e ciencias, e case 13.000 nenos en Alepo reciban material escolar; todo iso dentro da campaña "Non a unha xeración perdida" que UNICEF desenvolve desde 2013.
Son só algúns exemplos do que entre todos conseguimos.
 
E seguimos.

CRISe DE SIRIA: NOn TEMOS DEREitO A RENDeRNOS

Oxalá non fixese falta seguir nin un día máis, oxalá ese soño de paz fágase realidade moi pronto, pero mentres os nenos de Siria necesítennos seguiremos alí, con eles, estean onde estean.
 
Porque non temos dereito a rendernos e si a obrigación de seguir traballando porofrecer un futuro a todos os nenos afectados por este conflito. Merécenllo. Debémosllo. 
 
Post de Branca Carazo, responsable de programas de UNICEF España