Coñeces o impacto que ten a túa empresa nos nenos?

Post de Blanca Martínez, responsable de RSC e Dereitos do Neno en UNICEF España

Durante décadas o sector privado veu realizando importantes doazóns económicas e outras contribucións que cambiaron a vida de millóns de nenos arredor do mundo. Cada día constrúense escolas, fórmanse profesores e vacínase nenos grazas, en parte, á solidariedade das empresas.

 

Non obstante, as empresas teñenresponsabilidades cara aos nenos que van máis alá do financiamento de proxectos educativos ou de saúde; é igualmente necesario que as empresas coiden que os seus colaboradores teñan ingresos xustos e descanso abondo para atender as necesidades materiais e afectivas dos seus fillos; que os seus produtos e servizos non causen danos nos nenos, ou que a súa actividade non afecte ao medio.

Calquera empresa interactuar a diario cos nenos como consumidores dos seus produtos e servizos, fillos dos seus empregados ou membros importantes das comunidades onde operan. Para algunhas, ademais, existe un risco real de traballo infantil nas súas fábricas ou campos de cultivo. As empresas deben evitar causar danos sobre os nenos durante estas interaccións.

En suma, osnenos son un grupo de interese prioritario para todas as empresas. Non obstante, cando un le os informes de sostibilidade das empresas comprende que a infancia continúaausente na maioría de políticas e estratexias de responsabilidade corporativa. É imprescindible situar os nenos no centro destas conversacións.
 
 

Novas Guías de Responsabilidade Social e Dereitos do Neno de UNICEF

En 2012, UNICEF, oPacto Mundial das Nacións Unidas e Save the Children presentaron osDereitos do Neno e Principios Empresariais, un novo marco de traballo global para introducir a perspectiva dos dereitos do neno na responsabilidade social empresarial(RSE).

Os Principios resaltan a importancia de que todas as empresas adopten políticas e procesos apropiados, en liña cos Principios Reitores das Nacións Unidas sobre Empresas e Dereitos Humanos, para previr e mitigar os seus impactos sobre os dereitos do neno. Isto inclúe un compromiso político, a avaliación de impactos; a integración e acción, o seguimento e a noticia, no ámbito dos dereitos do neno.

UNICEF elaborou un conxunto deGuías prácticas deRSE destinadas a acompañar as empresas en cada unha destas catro fases do proceso.

Sobre o papel está escrito o camiño. Agora depende das empresas dar cada un dos pasos necesarios para garantir atodos os nenos e nenas o respecto dos seus dereitos. Máis que un acto de vontade, é unharesponsabilidade de todos.