Comisión de Infancia no Congreso: hai días nos que o traballo merece a pena

Onte regresei a casa tarde tras o longo pleno no Congreso. A miña filla, que me esperaba para deitarse, preguntoume que de onde viña. Conteille que do Congreso de escoitar aos políticos falar da infancia. Nese momento fíxome unha pregunta curiosa desde os seus 8 anos: "Puideches impedir algo malo?" E nesta ocasión púidenlle contestar satisfeito: "Non, hoxe fíxose algo bo".

 

Onte foi un día deses nos que o traballo merece a pena. O traballo en políticas de infancia (moitas veces oculto, ou con resultados a medio ou longo prazo) non sempre proporciona ás organizacións como UNICEFmotivos directos de satisfacción.
 
Unha maioría case unánime (333 votos a favor e 6 abstencións) permitiu que a proposta do grupo de Podemos no Congreso dos Deputados de creación dunha Comisión Permanente non Lexislativa da Infancia e a Adolescencia saíse adiante.
 

A COMISIÓN DE INFANCIA, UNhA NOVEDADe No PANORAMA PARLAMENTARIO ESPAÑOL

Sen dúbida esta Comisión é unha novidade no panorama parlamentario español e unha oportunidade para que os temas de infanciaabórdense dunha maneira habitual nesta cámara. Falouse depobreza infantil, educación, violencia, protección ou investimento na infancia como elementos crave de futuro traballo deste novo órgano. Temas que todos recoñecemos sen dúbida como relevantes para os nenos que viven no noso país.
 
Varias das intervencións de onte mencionaron a necesidade de visibilizar os dereitos dos nenos e nenas no traballo lexislativo, da necesidade de amplos consensos, da coordinación con outras iniciativas políticas: é a maneira de que os nenos e nenas e os seus intereses estean presentes de forma permanente na representación da soberanía popular. "Os nenos son de todos", "Só por avanzar na loita contra a pobreza infantilmerecería a pena esta lexislatura" ou "Aos nenos aféctanlles todas as políticas e todas as leis que se fan aquí" foron frases que se escoitaron en boca dos deputados e deputadas.
 
Sentir o recoñecemento dos representantes políticos a UNICEF e outras organizacións de infancia nesta e outras iniciativas satisfainos como organización, pero hoxe é momento tamén de felicitar aos nosos representantes e grupos políticos por este amplo consenso nun tema que, non por ser de nenos, é menor. Agora toca darlle contido e percorrido ao traballo da Comisión.
 
Post de Gabriel González Bueno, responsable de políticas de infancia de UNICEF Comité Español