Milions d'infants pateixen pobresa en els països rics

Enmig del debat sobre mesures d'austeritat i ajustos en la despesa social, un nou informe revela l'abast de la pobresa infantil i els nivells de privació amb què viuen els infants  les economies més avançades del món.

 

 A la Unió Europea (al costat de Noruega i Islàndia), uns 13 milions d'infants  no tenen ítems (elements bàsics que defineixen el grau de privació) necessaris per al seu desenvolupament. Mentrestant, 30 milions de nens i nenes  viuen en situació de pobresa en 35 països d'economies desenvolupades.

 A la Unió Europea (al costat de Noruega i Islàndia), uns 13 milions d'infants no tenen ítems (elements bàsics que defineixen el grau de privació) necessaris per al seu desenvolupament. Mentrestant, 30 milions de nens i nenes  viuen en situació de pobresa en 35 països d'economies desenvolupades.
 

L'informe Report Card 10, de l'Oficina d'Investigació d'UNICEF, analitza els índexs de pobresa i privació infantil que travessen els infants al món industrialitzat, realitzant comparatives en el desenvolupament entre països.
 
Aquesta comparativa internacional, diu l'informe, demostra que la pobresa infantil en aquests països no és inevitable, però és susceptible a les polítiques públiques, i que alguns països ho estan fent millor que altres pel que fa a mesures de protecció per als infants més vulnerables.
 
"Les dades insisteixen que massa nens i nenes segueixen patint mancances bàsiques en països amb mitjans suficients", ha dit Gordon Alexander, Director de l'Oficina de recerca d'UNICEF.
 
"L'informe també mostra que alguns països ho han fet bé - observant dades anteriors a la crisi - gràcies als sistemes de protecció social que existien. El risc és que en la crisi actual, fins d'aquí a molt temps no veurem les conseqüències de les decisions poc encertades ", afegeix Gordon Alexander.
Anàlisi de la pobresa i la privació 

L'informe  Report Card 10 analitza la pobresa i la privació infantil de dos formes completament diferents.  El primer indicador és l'Índex de Privació Infantil. El Report Card 10 defineix l'infant  'amb privacions' com aquell que no té dos o més ítems de primera necessitat inclosos en un llistat de 14, com ara fer tres àpats al dia, disposar d'un lloc tranquil per fer les tasques escolars, comptar amb llibres educatius a casa, o tenir accés a internet.

Missing fitxer.

Les taxes més altes de privació es troben a Romania, Bulgària i Portugal (amb més del 70%, 50% i 27% respectivament), encara que fins i tot alguns països més rics, com França i Itàlia, tenen taxes de privació superiors al 10%. Els països nòrdics tenen les menors taxes de privació entre nens i nenes, registrant tots ells nivells inferiors al 3%.
 
El segon indicador analitzat en el Report Card 10 es fixa en la pobresa relativa, examinant el percentatge d'infants que viuen per sota del llindar de la pobresa del seu país, definit com el 50% de la renda mitjana disponible de les llars.
 
D'aquesta manera l'Oficina d'Investigació d'UNICEF tracta d'estimar quin percentatge de nens i nenes s'està quedant molt per darrere del que és el normal en les seves societats.
Las polítiques públiques poden tenir impacte en la vida dels infants 
Els països nòrdics i els Països Baixos tenen les taxes més baixes de pobresa infantil relativa, al voltant del 7%. Austràlia, Canadà, Nova Zelanda i el Regne Unit tenen taxes d'entre un 10% i 15%, mentre que més del 20% dels nens de Romania i els Estats Units viuen en situació de pobresa relativa. Només Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Països Baixos, Noruega, Suècia i Xipre es troben entre els deu primers països en ambdós indicadors.
 
Criden particularment l'atenció en el Report Card 10 les comparatives entre països amb economies similars, el que demostra que les polítiques públiques poden tenir un impacte significatiu en les vides dels nens i nenes. Per exemple, Dinamarca i Suècia tenentaxes molt més baixes de privació que Bèlgica o Alemanya, encara que els quatre països tenen nivells similars de desenvolupament econòmic i d'ingressos per càpita.
 
"L'informe deixa clar que alguns governs ho estan fent molt millor que altres en afrontar les privacions dels infants", va assenyalar Alexander. "Els que millor ho han fet demostren que és possible lluitar contra la pobresa en el context financer actual. A l'altra cara de la moneda, fracassar en la protecció dels infants davant la crisi és un dels errors més costosos que una societat pot cometre ".
Pobresa infantil a espanya 

UNICEF España va presentar el passat 21 el seu informe  La infancia en España. El impacto de la crisis en los niños, que revela que casi 2,2 millones de niños están bajo el umbral de la pobreza. L'informe es basa en dades provisionals de 2011, dades definitives de 2010 i d'anys anteriors, mentre que el Report Card analitza dades de 2009, els últims disponibles per fer comparatives de 35 països. Per aquest motiu, les dades sobre pobresa infantil a Espanya poden ser diferents entre amdós informes. 

Més informació sobre pobresa infantil a Espanya