Centres referents en educació en drets d’infància i ciutadania global

Escola Nou Patufet

Centro referente en educación en derechos de infancia y ciudadanía global - Nivel 1 (inicial)
 

Dades del centre
Datos del centro
Nom:Escola Nou Patufet
Localitat:Barcelona
Província:Barcelona
 
Reconeixement

UNICEF España reconeix l’escola Nou Patufet com a Centre referent en drets d’infància i ciutadania global, nivell 1, d’acord a les  bases publicades a la convocatòria del 27 d'abril de 2018.

Validesa del reconeixement
Validez del reconocimiento
Des de:1 de setembre de 2018
Fins:31 d’agost de 2019