Centres referents en educació en drets d’infància i ciutadania global

Escola Nou Patufet

Centro referente en educación en derechos de infancia y ciudadanía global - Nivel 1 (inicial)
 

Dades del centre
Datos del centro
Nom: Escola Nou Patufet
Localitat: Barcelona
Província: Barcelona
 
Reconeixement

UNICEF Comité Español reconeix l’escola Nou Patufet com a Centre referent en drets d’infància i ciutadania global, nivell 1, d’acord a les  bases publicades a la convocatòria del 27 d'abril de 2018.

Validesa del reconeixement
Validez del reconocimiento
Des de: 1 de setembre de 2018
Fins: 31 d’agost de 2019