Història d'UNICEF

L’origen d’UNICEF després de la Segona Guerra Mundial

UNICEF va ser creada l’any 1946 per decisió de l’Assemblea General de Nacions Unides. El seu propòsit era ajudar els infants d’Europa després de la Segona Guerra Mundial. Des del principi, la seva vocació va ser la de treballar per la infància sense distinció de raça, nacionalitat o religió, i situar la protecció dels seus drets per sobre de qualsevol altre interès.

Els seus primers programes van brindar ajuda d’emergència a milions d’infants d’Europa, Xina i Orient Mitjà. El 1953 es va convertir en un organisme permanent dins del sistema de Nacions Unides. El seu mandat: respondre a les necessitats de la infància i protegir els seus drets.

El 1965 UNICEF va rebre el Premi Nobel de la Pau. Era la primera vegada que una institució obtenia aquest guardó.

Amb l’aprovació de la Convenció sobre els Drets del l’Infant l’any 1989, l’acció d’UNICEF s’emmarca dins d’un enfocament de drets universal.

Dècada dels 50: UNICEF arriba a Espanya

Des del final de la Guerra Civil espanyola fins a la meitat de la dècada de 1940, Espanya va viure una època molt difícil. La taxa de mortalitat infantil era de 142 morts per cada 1.000 infants nascuts vius. A causa d’aquesta situació, Espanya va demanar ajuda a UNICEF.

El 1954 es va signar a Nova York un conveni entre UNICEF i Espanya per respondre a les necessitats dels nens i nenes del nostre país. El primer programa d’ajuda, el pla ASA (Ajuda Social Americana), es posa en marxa el mateix any i suposa l’enviament de milions de quilograms de llet en pols, fonamental per al creixement dels infants.

Des de 1954 fins a 1968, més de 300 milions de quilograms de llet en pols van arribar al nostre país. També es van engegar programes perl’atenció de nadons prematurs, la lluita contra el tracoma, la rehabilitació de nens minusvàlids i l’educació nutricional.

 

DÈCADA DELS 60: EL NAIXEMENT D’UNICEF ESPAÑA

Nadales-UNICEF

El 12 d’abril de 1961 es va celebrar la primera reunió de l’Associació d’Amics d’UNICEF a la casa de Carmen Valcarce Cavestany, una de les impulsores més actives del projecte juntament amb el metge valencià Juan Bosch-Marín. En aquesta reunió es van establir els objectius de la nostra organització: donar a conèixer la tasca d’UNICEF i "contribuir a la solució dels problemes de la infància, aportant els mitjans econòmics i materials necessaris". 

En aquesta etapa es comencen a vendre a Espanya les targetes nadalenques de felicitació d’UNICEF, la fórmula més tradicional d’aconseguir recursos, i també es realitza la primera campanya de captació de socis. El 1964 ja teníem delegacions a Madrid, Barcelona i València, i comptàvem amb el suport de 240 socis. 

 

Dècada dels 70: LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I les primeres aportacions a la cooperació

UNICEF - Dècada 70

A començament de dècada, Espanya deixa de demanar ajuda a UNICEF. 

El 25è aniversari del naixement d’UNICEF, l’any 1971, s’aprofita per posar en marxa nombroses campanyes, programes en els mitjans de comunicació i cicles de conferències, la qual cosa suposa un impuls a la labor d’UNICEF a Espanya. També es nomena un Comitè d’Honor, format per personalitats destacades de la vida política i social espanyola. Sa Altesa Reial, la Princesa Doña Sofia, actualment Reina d’Espanya, va acceptar la Presidència d’Honor, càrrec que ostenta des de llavors..... .

A més, durant els anys previs a l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978, centrem la nostra tasca en una gran campanya orientada a aconseguir que els Drets del l’Infant estiguin presents en la Carta Magna, així com en la difusió de l’Any Internacional de l’Infant (1979). 

Al llarg de tota aquesta dècada, UNICEF España va destinar 793.332.739 pessetes (4,7 milions d’euros) als programes de cooperació de Bolívia, Hondures, Mèxic, República Dominicana, El Salvador, Cambodja i Guinea Equatorial, entre altres països.

8.025 euros) a programas de terreno y emergencias)            ,      4.768.025 euros)   

Dècada dels 80: el major comitè europeu en socis i LES CAMPANYES D’EMERGÈNCIA

UNICEF - Dècada 80

En aquesta dècada, en la qual Espanya passa a formar part de la Unió Europea, ens convertim en el major comitè europeu en nombre de socis, superant els 100.000

El 1985 es realitza en totes les entitats bancàries i caixes d’estalvis espanyoles la campanya UNICEF Niños Mundo  per prestar ajuda a Etiòpia. S’envien més de 10.000 mantes i 350.000 sobres de sals de rehidratació oral. 

Les 4.711.635.511 pessetes(28,3 milions d’euros) recaptades per la nostra organització durant aquesta etapa van utilitzar-se per a respondre a les nombroses emergències humanitàries que van produir-se en aquests anys en diferents països com Líban, Colòmbia, Etiòpia, Afganistan, Bangladesh o Nicaragua. A més, amb aquests fons es van recolzar programes de desenvolupament en tota Llatinoamèrica

També es va fundar el Centre Espanyol de Documentació i Estudis Socials sobre la Infància Espanyola, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement dels problemes de la infància al nostre país.

 

Dècada dels 90: Cimera Mundial a favor de la Infància

UNICEF - Dècada 90

El Govern espanyol ratifica la Convenció sobre els Drets de l’Infant el gener de 1990, encara que aquesta no seria efectiva fins l’octubre del mateix any. UNICEF Comitè Espanyol realitza cursos, conferències i simposis per difondre la Convenció, amb la finalitat d’estimular el debat públic i influir en favor d’una protecció legislativa eficaç de la infància. 

El 1993 té lloc a Pamplona la primera reunió nacional d'Alcaldes Defensors dels Infants, amb representants de 22 municipis espanyols. El març del mateix any UNICEF España rep, per part del Govern, el reconeixement d’organització "d’utilitat pública".

Durant aquesta dècada la nostra organització aconsegueix fons per valor de més de 28.484.268.371 pessetes (171,1 milions d’euros), amb els quals es va poder respondre a les necessitats dels nens i les nenes de països que estaven vivint grans emergències humanitàries, com ara Somàlia, Rwanda, Bòsnia, Sudan o Bangladesh.

La solidaritat de la societat espanyola durant l’emergència humanitària que es va produir a Rwanda va ser admirable, aconseguint-se una recaptació de 500 milions de pessetes. També es van recolzar projectes de cooperació en diferents països i regions, sobretot a Amèrica Llatina amb el Programa Andí dede Serveis Bàsics contra la Pobresa(PROANDES).

Joaquín Ruiz-Giménez, ex defensor del Poble, va ser President d’UNICEF Comitè Espanyol des de finals dels 80 fins a l’any 2001. Durant el seu mandat es va crear l’àrea Educació per al Desenvolupament.

SEGLE xxi: objetius del mil·leni i supervivència infantil

UNICEF - 2000

La primera dècada del segle XXI està marcada per la Declaració del Mil·lenni i els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni  fixats per la comunitat internacional, que insten a les organitzacions a treballar per aconseguir unes metes de desenvolupament concretes i mesurables.

En aquest etapa es consolida el treball d’UNICEF amb els embaixadors nacionals, personalitats del món de la cultura, l’art i l’espectacle que ens recolzen en l’amplificació del nostre missatge. Més de 15 personatges públics formen part de la família d’UNICEF Comitè Espanyol, entre ells Pau Gasol, Imanol Arias, Ana Duato i Fernando Alonso.  

En aquests primers anys es posen en marxa dos programes que continuen fins als nostres dies: Enreda’t, el programa d'Educació per al Desenvolupament que apropa els drets de la infància a l’àmbit docent, i Ciutats Amigues de la Infància, que porta la Convenció sobre els Drets del l’Infant a l’àmbit local. 

El 2006 UNICEF rep el Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia.

Entre 2000 i 2010 hem aconseguit mobilitzar 322,5 milions d’euros a favor de la infància. Emergències històriques com la del tsunami, el 2004, amb 8 milions d’euros, o la d’Haití, el 2010, amb més de 12 milions, han suposat una fita en l’aportació de fons al treball d’UNICEF per fer realitat els drets dels nens i les nenes més vulnerables. 

Durant aquesta dècada, la supervivència infantil i l’educació han estat dos dels pilars bàsics de la nostra acció a Espanya i sobre el terreny. Iniciatives com el partit solidari Champions for Africa, amb la col·laboració de Frédéric Kanouté i Sergio Ramos, o Kimbo, amb Pau Gasol com a protagonista, en són una bona mostra.

INFàNCIA A ESPANYA

Des de 2010 hem presentat tres informes sobre la infància a Espanya, amb un especial focus en l'impacte de la crisi sobre els nens i nenes i la lluita contra la pobresa infantil: