Com es finança UNICEF

UNICEF Comitè Espanyol obté els seus ingressos de contribucions voluntàries, tant de la ciutadania, com del sector privat com de les administracions públiques.

Els ingressos d'UNICEF Comitè Espanyol el 2013 van ascendir a 65.174.861 euros. D'aquests fons, la major part, el 96,3% procedeix del sector privat (socis, donants, empreses i fundacions) i el 3,7% de les administracions públiques (governs autonòmics, provincials i locals).

El finançament del Fons de Nacions Unides per a la Infància procedeix dels seus donants tradicionals: governs, donants intergovernamentals, Comitès Nacionals com UNICEF Comitè Espanyol, ONG, fons i fundacions, el sector privat, els individus i els acords interinstitucionals.