Escoles 'nòmades' pels infants de Kenya

Por Lorena Cobas, Responsable de Cooperación y Emergencias de UNICEF España

En muchas regiones del norte y noreste de Kenia, la población es nómada y se desplaza con el ganado, que es su medio de vida, lo que conlleva que los niños no pueden asistir a la escuela. UNICEF ha encontrado la manera de que estos niños estén escolarizados y no se les condene a permanecer en el círculo de la pobreza: las escuelas móviles.

L'escassetat de pluges en els darrers anys fa més difícil aconseguir aigua i pastura per al bestiar, de manera que els desplaçaments de les poblacions nòmades estan augmentant. A més a causa de l'emergència, més de 500.000 infants han hagut d'abandonar els seus estudis.

UNICEF està instal·lant escoles mòbils a la regió, que literalment acompanyen les comunitats en els seus desplaçaments perquè els nens puguin seguir estudiant, encara que sigui sota un arbre.

Es dediquen sobretot a l'ensenyament preescolar (de 3 a 5 anys) i cada escola té un professor que es desplaça amb les famílies, amb el suport de la comunitat.

El gran reto de estas escuelas es garantizar no sólo el acceso sino la calidad de la educación. 

UNICEF està posant tot el seu esforç en formar aquests professors, per a més de recolzar la seva tasca, es promogui l'accés a l'educació dels nens de la comunitat.

Una vegada més l'exercici d'escoltar i observar la vida de les famílies, per trobar solucions alternatives que s'adaptin a la seva realitat, està funcionant. Esperem que la combinació entre les escoles mòbils i el suport als internats, eviti l'abandonament de les escoles en aquesta regió tan castigada.