L’activitat d’UNICEF: protegir els drets de la infància

 

 

 

Treballem per aconseguir canvis reals en la vida dels xiquets. Als països en desenvolupament, a través dels programes de cooperació i l’acció d’emergència. A Espanya, promovent polítiques i aliances per la infància.

PROGRAMES ALS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT: SUPERVIVÈNCIA, EDUCACIÓ I PROTECCIÓ

A fi de millorar les condicions de vida dels infants i garantir que tots els seus drets es complisquen, UNICEF actua en cinc àrees clau que centren la majoria de les estratègies, dels programes i de les accions de l’entitat.

Educació i igualtat

UNICEF - Educación e igualdad  

L’educació és un dret humà fonamental i decisiu per al desenvolupament de les persones i les societats. A més, contribuïx a millorar les condicions de vida i a superar el cercle de pobresa que patix la infància. És per això que assolir l’ensenyament primari universal és el segon dels objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM) de les Nacions Unides.

  

L’educació és un dret humà fonamental i decisiu per al desenvolupament de les persones i les societats. A més, contribuïx a millorar les condicions de vida i a superar el cercle de pobresa que patix la infància. És per això que assolir l’ensenyament primari universal és el segon dels objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM) de les Nacions Unides. L’educació és un dret humà fonamental i decisiu per al desenvolupament de les persones i les societats. A més, contribuïx a millorar les condicions de vida i a superar el cercle de pobresa que patix la infància. És per això que assolir l’ensenyament primari universal és el segon dels objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM) de les Nacions Unides.  

 

L’educació és un dret humà fonamental i decisiu per al desenvolupament de les persones i les societats. A més, contribuïx a millorar les condicions de vida i a superar el cercle de pobresa que patix la infància. És per això que assolir l’ensenyament primari universal és el segon dels objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM) de les Nacions Unides.

 No obstant això, milions d’infants, i en especial les xiquetes, no van a escola a causa de pobresa, desigualtat, manca d’infraestructures o manca de mestres. UNICEF malda per aconseguir que el dret a l’educació siga una realitat per a tots els infants. Els nostres programes s’enfronten a este repte d’una manera global. Advoquemper la reducció de les taxes escolars, per la millora de les infraestructures escolars, per canvis legislatius i per la formació del professorat.

Coneix més sobre la tasca d’UNICEF per a garantir el dret a l’educació arreu del món

Supervivència infantil i materna 

Supervivencia y protección infantil

La supervivència és el primer dret de tots els infants perquè sense supervivència no se’n pot garantir cap altre. La mortalitat infantil és un dels principals indicadors de la pobresa i del grau de desenvolupament d’un país. Per això, reduir la mortalitat infantil en dos terceres parts és el quart objectiu de desenvolupament del mil·lenni de les Nacions Unides. 

 

Així i tot, la salut i la vida de milions de mares i d’infants perilla per falta d’accés a servicis bàsics de salut, com  ara l’atenció prenatal i pediàtrica, les vacunes o una nutrició adequada. UNICEF s’esforça per millorar les condicions de salut de les comunitats més vulnerables, les més excloses i les que més dificultats d’accés tenen al sistema de salut. Despleguem programes de salut, nutrició i aigua i sanejament, entre d’altres. 

 • Coneix més sobre la tasca d’UNICEF per a garantir el dret a la supervivència arreu del món 

   

  Protecció contra l’abús i l’explotació

  Els infants són el col·lectiu més vulnerable a l’abús i l’explotació, en part per la condició jurídica de menors d’edat i, també, per la natural fragilitat física, psicològica i emocional. Qüestions com ara el treball i el matrimoni infantil, la violència, l’explotació sexual o els conflictes armats afecten milions de xiquets que viuen en països en desenvolupament.

   

  Protegir estos menors és una cadena que implica les famílies, els educadors, els servicis de la comunitat, el món jurídic, els cossos de seguretat i molts altres agentsi institucions. UNICEF treballa a fi d’enfortir este entorn protector i que servisca de xarxa protectora a fi d’evitar que els infants siguen víctimes de violència o d’abús.

 

Coneix més sobre la tasca d’UNICEF per a garantir el dret a la protecció arreu del món

El VIH, la sida i la infància 

  UNICEF - El VIH/SIDA y la infancia

  • El VIH i la sida han repercutit notablement en la vida dels infants, que han sigut durant anys la cara oculta d’esta malaltia. Dins de les polítiques internacionals de lluita contra la pandèmia, els infants han sigut un dels grups més oblidats, tot i ser el més vulnerable.

   Es calcula que l’any 2009 vivien amb el VIH 2,5 milions de menors de 15 anys, el 90% dels quals a l’Africà subsahariana.

    

   L’any 2005 UNICEF va posar en marxa la campanya Units per la infància. Units contra la sida, que aborda este problema a través de diverses accions: prevenció de la transmissió del VIH de mares a fills i del contagi entre els joves, atenció pediàtrica i protecció als orfes i menors afectats. 

  Coneix més sobre la tasca d’UNICEF per a garantir el dret a la protecció arreu del món

  Promoció de polítiques i d’aliances a favor de la infància

  Promoure els drets dels infants significa situar la infància al centre de polítiques, legislacions i pressupostos; i també significa fomentar la participació dels infants i joves en les decisions que els afecten.

    UNICEF - Haurren aldeko politikak eta aliantzak

  UNICEF fa esta tasca tant en països en desenvolupament com en països industrialitzats. Treballem en aliança amb altres organitzacions de les Nacions Unides, amb els governs, amb ONG, institucions privades i la societat civil per aconseguir que les polítiques i les accions en benefici de la infància assolisquen el màxim abast i eficàcia possible. Perquè estem convençuts que només implicant tota la societat en la protecció d’estos drets, podem aconseguir-ne el compliment efectiu.
   

   

  Països industrialitzats: promoció de drets i d’aliances per la infància 

  UNICEF també actua als països rics, on promou la vigència dels drets de la infància, incidix en l’elaboració de legislacions i pràctiques que garantisquen la protecció infantil davant dels canvis socials i econòmics, i arreplega fons per a finançar els programes que es despleguen arreu del món.

  A Espanya treballem perquè la societat conega i entenga els problemes que afecten els infants, per promoure el respecte dels drets dels infants i per mobilitzar recursos econòmics que permeten finançar els programes d’UNICEF sobre el terreny.

  Aprofundixmés en l’acció d’UNICEF a Espanya