Ajuda humanitàries i emergències

A l’any, UNICEF actua en una mitjana de 200 emergències, en més de 90 països.

Les emergències, que cada vegada són més nombroses i complexes, tenen conseqüències devastadores per als infants, com el reclutamentforçós en grups armats, la violència sexual i la pèrdua de servicis bàsics com l’atenció sanitària i l’educació.

La nostra missió és garantir els drets dels infants i l’aplicació de la normativa internacional en qualsevol situació d’emergència o crisi humanitària.

Les crisis humanitàries del 2010, des del terratrémol d’Haití fins a les inundacions del Pakistan, han posat en evidència la importància d’una acció humanitària oportuna, eficaç i ben coordinada.  

Com treballem en una emergència

El Fons d’Emergències

UNICEF en emergencias

Nuestra misión es garantizar los derechos de los niños y la aplicacion de la normativa internacional.

Para dar una respuesta más rápida, antes de que una emergencia se produzca, UNICEF diseña planes de contingencia y almacena suministros como pastillas potibilizadoras de agua o mantas térmicas.

La respuesta de emergencia de UNICEF forma parte de un plan coordinado de Naciones Unidas. UNICEF lidera los grupos de coordinación de las emergencias en:

  • Agua, saneamiento e higiene
  • Educación
  • Nutrición
  • Protección de la infancia