UNICEF España

 

ORGANITZACIÓ D’UNICEF ESPAÑA

Amb la forma jurídica de fundació, UNICEF España és dirigida per un patronat.

El Patronat és el màxim òrgan de govern de l’organització i té la responsabilitat d’orientar i d’impulsar les polítiques d’UNICEF a Espanya, garantir la transparència i l’eficiència de la gestió, aprovar els plans de treball i traslladar a la societat espanyola la importància de la nostra missió.

La Direcció Executiva i el Comité de Direcció són els responsables d’elaborar i desplegar els plans de treball anuals, orientats sempre al compliment de la missió i als objectius de l’organització.

Al voltant de 1.200 persones, en què més del 85% són voluntaris, formen l’equip d’UNICEF España i despleguen activitats de sensibilització, promoció de drets i mobilització de recursos a través de la seu central de Madrid, 17 comités autonòmics i 35 comités provincials.

La seu central d’UNICEF España, a Madrid, s’encarrega de la planificació estratègica i la integració dels diversos programes i iniciatives. La mobilització de recursos, la promoció dels drets i la sensibilització es fa de manera conjunta i en coordinació permanent amb els comités autonòmics.

Els comités autonòmics treballen en les 17 comunitats autònomes espanyoles per tal d’acostar la missió d’UNICEF al màxim nombre possible de persones i d’entitats, tant públiques com privades.

Mapa - On som a Espanya