Col·laboradors UNICEF

Pau Gasol, Embajador de UNICEF España
Tenim una missió ambiciosa: promoure i protegir els drets de tots els infants. I no podem reeixir en este propòsit sense l’ajuda de persones i d’entitats que fan que siga realitat dia a dia.

UNICEF treballa sempre sobreel terreny i, a Espanya, amb aliats locals i nacionals que ens ajuden a dur avant la nostra missió. Els ambaixadors i amics de l’organització, les empreses, les escoles i els mitjans de comunicació són alguns d’estos grans aliats, sense els quals no podríem arribar tan lluny.

Defensar i protegir la infància és una tasca de tots, i només implicant tots els agentsde la societat s’avança en el compliment dels seus drets.