Fai o teu donativo

Sen a colaboración dos nosos doantes non sería posible levarlles axuda aos nenos que sofren situacións de emerxencia e crise humanitaria.

UNICEF actúa en máis de 200 emerxencias ao ano, en máis de 90 países.

Os nenos son os que máis sofren as consecuencias dunha emerxencia, sexa unha catástrofe natural ou un conflito. O noso labor consiste en proporcionarlles axuda humanitaria e de emerxencia, e en facer que se respecte a normativa internacional.

En emerxencias UNICEF sempre actúa en colaboración cos gobernos, aliados internacionais e a sociedade civil. Ademais, a nosa presenza en máis de 150 países en desenvolvemento, axúdanos a responder de maneira rápida e eficaz ante unha situación de crise humanitaria inmediata. 

Ademais, UNICEF tamén atende as chamadas emerxencias silenciosas, que supoñen para os nenos e as súas familias a perda de servizos básicos como auga, saúde e educación.

UNICEF finánciase grazas ás contribucións voluntarias de particulares, empresas, institucións públicas e privadas.